Keynote Speakers

Professor Dato’ Dr Imran Ho Abdullah, Universiti Kebangsaan Malaysia

Professor Dato’ Seri Dr Md Salleh Yaapar, Universiti Sains Malaysia

Professor Dr Mohammad Abdul Quayum, International Islamic University Malaysia

Associate Professor Dr Hazizan Md. Noon, International Islamic University Malaysia