الإعلانات

الإعلانات

SPEAKERS CORNER : ESTABLISHMENT OF IIUM STUDENT UNION

SPEAKERS CORNER : ESTABLISHMENT OF IIUM STUDENT UNION

التاريخ : 14 March 2019

المحرر : Ahmad Izzuddin

الفئة : Announcements


Share

[ SPEAKERS CORNER: ESTABLISHMENT OF IIUM STUDENT UNION ]

As we all know, IIUM is moving towards the establishment of a Student Union  in  September 2019. In conjunction to this, the Student Union Working Committee will be spreading awareness on this issue to students. 

Don't forget to join us :
Date : 14th March 2019 (Thursday)

1) Speaker : Br. Aidil Aizudin Razlan Rizal (President of EMSS)              
     Time     : 1.00 pm
     Venue   : KENMS Cafe

2) Speaker : Br. Danial Farhan Zainul Rijal (President of LAWSOC)                
     Time      : 1.00 pm
     Venue    : AIKOL Speakers Corner

3) Speaker : Br. Muhammad Nurarif Mohd. 'Adli  (President of ENGINIUS)                   Time      : 1.00 pm
     Venue   : E1 Square, KOE

4) Speaker : Sr. Siti Hajar Ghazali (President of MRC Hafsa)                                     Time   : 8.00 pm
     Venue  : Mahallah Hafsa Cafe

5) Speaker : Br. Tengku Muhammad Aiman (Vice President of MRC Zubair)                 Time   : 8.00 pm
     Venue  : Mahallah Zubair Cafe

All IIUM Community are invited to join this event.

OFFICE OF THE DEPUTY RECTOR (STUDENT DEVELOPMENT & COMMUNITY ENGAGEMENT AND STUDENT UNION WORKING COMMITTEE)