الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Hayati Binti Burkhan
CELPAD Lecturer

  • CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT
  • IIUM Gombak Campus
  • hayatib@iium.edu.my

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Other Education n.e.c.
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2015/2016 2016/2017
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING 2022/2023
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING (EAW) 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES (ICT) 2019/2020
ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES (KENMS) 2022/2023 2023/2024
ENGLISH LANGUAGE 4 2013/2014
ENGLISH LANGUAGE 5 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
ENGLISH LANGUAGE 6 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
ENGLISH LANGUAGE 4 2016/2017
ENGLISH LANGUAGE 5 2016/2017 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE 6 2016/2017 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE I 2018/2019
ENGLISH LANGUAGE II 2018/2019
ENGLISH LANGUAGE IV 2008/2009 2009/2010 2022/2023
ENGLISH LANGUAGE V 2008/2009 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
ENGLISH LANGUAGE VI 2010/2011 2011/2012 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2022/2023
English Language 5 2010/2011 2011/2012
English Language 6 2010/2011 2011/2012
LANGUAGE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES-ENM 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section