الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mazlinah Binti Ghazali
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • ICT ~ Information, Computer And Communications Technology (ICT) ~ Artificial Intelligence ~ Machine Learning
BASIC APPLICATION OF ICT 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
COMPUTER 2 2008/2009 2009/2010 2010/2011
COMPUTER I 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
COMPUTER II 2010/2011 2012/2013 2013/2014 2014/2015
FAMILY MANAGEMENT & PARENTING 2016/2017 2017/2018
FAMILY MANAGEMENT AND PARENTING 2017/2018 2018/2019 2019/2020
INTRODUCTION TO PROGRAMMING 2011/2012 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
USRAH I 2020/2021
Article

Conference or Workshop Item

2012 Evaluating Student’s Usage and Satisfaction of E-Learning Management System: A Perspective of Students from Different Discipline Programmes. In: Seminar hasil penyelidikan, kementerian pengajian tinggi bill. 2/2012

Book

Book Section