الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Zaid Muhammad B. Mohd. Rais
CELPAD Lecturer

  • CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT
  • IIUM Gombak Campus
  • mzaid@iium.edu.my

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Other Education n.e.c.
ADVANCED TILAWAH AL QURAN I (IRK & BARB) 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
ADVANCED TILAWAH AL QURAN II (IRK & BARB) 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
ADVANCED TILAWAH AL-QURAN I 2015/2016
ADVANCED TILAWAH I 2022/2023 2023/2024
PRE-TILAWAH AL-QURAN 2023/2024
TILAWAH AL-QURAN I 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
TILAWAH AL-QURAN II 1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
USRAH IN ACTION 1 2021/2022
USRAH IN ACTION 2 2022/2023
Completed
2010 - 2012 Isolation and Purification of Cytotoxic Compounds from Malaysian Sea Cucumber, Stichopus chloronotus, into Isolation and Purification of Anticancer Compounds from Malaysian Sea Cucumber, Stichopus Chloronotus
2010 - 2012 Isolation and Purification of Cytotoxic Compounds from Malaysian Sea Cucumber, Stichopus chloronotus, into Isolation and Purification of Anticancer Compounds from Malaysian Sea Cucumber, Stichopus Chloronotus
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section