الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mizan Bt. Muhammad
Matriculation Teacher

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Law ~ Other Law n.e.c.
BASIC LEGAL METHOD 2011/2012
GENERAL PRINCIPLES OF LAW I 2009/2010 2011/2012
INTRODUCTION TO ISLAMIC LAW 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTRODUCTION TO LAW 2008/2009 2009/2010 2017/2018
INTRODUCTION TO LEGAL SKILLS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTRODUCTION TO SOCIAL STUDIES 2012/2013
LAW AND SOCIETY 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023
PUBLIC SPEAKING 2019/2020
SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ISSUES, POLICIES AND PRACTICES 2020/2021
THINKING SKILLS 2018/2019
WRITING SKILLS 2018/2019
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section