الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Taifunisyam Bin Taib
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Pedagogy (Including Teaching Methodologies for Content and Language Subjects)
PHYSICS 1 2008/2009
PHYSICS I 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023
PHYSICS II 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
PHYSICS III 2009/2010 2021/2022 2022/2023
PHYSICS LAB 1 2008/2009 2009/2010
PHYSICS LAB 2 2008/2009
PHYSICS LAB II 2009/2010
PRACTICAL PHYSICS 2019/2020
USRAH I 2020/2021
Completed
2013 - 2018 Study on the Optimum Composition of Silver Silica Nanocomposites for Optical Properties
2013 - 2018 Study on the Optimum Composition of Silver Silica Nanocomposites for Optical Properties
Article
2016 Optical, thermal and dielectric studies of silver-silica nanoparticles synthesized via sol-gel technique. Materials Science Forum , 846 pp.318 -325

Conference or Workshop Item

2016 Optical, thermal and dielectric studies of silver silica nanoparticles synthesized via sol gel technique. In: 28th Regional Conference on Solid State Science Technology 2014 (RCSSST 2014)

Book

Book Section