الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Sh Mazlina Bt. Syed Khuzzan Alhabshi
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Engineering Tech ~ Engineering And Technology ~ Chemical Engineering ~ Other Chemical Engineering n.e.c.
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Resource-Based Technology ~ Other Resource-Based Technology n.e.c.
  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Distance Learning
ADVANCED POST-CONTRACT ADMINISTRATION FOR QUANTITY SURVEYORS 2015/2016
BUILDING COST PLANNING 2017/2018
BUILDING ECONOMICS 2013/2014 2014/2015
CONSTRUCTION BUSINESS 2015/2016 2016/2017 2017/2018
CONSTRUCTION ECONOMICS 1 2003/2004 2004/2005 2009/2010
CONSTRUCTION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 2016/2017
DISSERTATION 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ENVIRONMENTAL AND MATERIAL SCIENCES 2003/2004
INTEGRATED MULTI DISCIPLINARY PROJECT 1 2012/2013 2016/2017
INTEGRATED/MULTI-DISCIPLINARY PROJECT 1 2003/2004
POST-CONTRACT ADMINISTRATION FOR QUANTITY SURVEYORS 1 2011/2012
PRACTICAL TRAINING 2009/2010 2010/2011 2011/2012
PRIN. OF MEASUREMENT OF REINFORCED CONCRETE & STRUCTURAL STEEL WORKS 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2017/2018
PRINCIPLES OF BUILDING CONSTRUCTION 2 2019/2020 2020/2021
PRINCIPLES OF ESTIMATING FOR BUILDING SERVICES & EXTERNAL WORKS 2004/2005
PRINCIPLES OF ESTIMATING FOR BUILDING SERVICES AND EXTERNAL WORKS 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
PRINCIPLES OF ESTIMATING FOR BUILDING WORKS 2 2009/2010
PRINCIPLES OF ISLAM IN CONSTRUCTION PROCUREMENT 2014/2015 2015/2016
PRINCIPLES OF MEASUREMENT FOR BUILDING WORKS 2 2002/2003 2010/2011
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF ADVANCED BUILDING WORKS AND SERVICES 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF ADVANCED CIVIL ENGINEERING WORKS 2016/2017
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF BUILDING SERVICES AND EXTERNAL WORKS 2003/2004 2004/2005 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
RESEARCH METHODS FOR THE BUILT ENVIRONMENT 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2020/2021 2021/2022
WORK-BASED DISSERTATION 2016/2017 2017/2018
In Progress
2019 - Present A Novel Method in Nurturing Students? Motivation and Resilience Through a Validated Embedded Multi-Dimensional Student Engagement Framework (Use of Gamification) for Higher Learning Institution
2019 - Present Seamless contracting and contractual provisions framework to reinforce BIM collaborative and integrative environment in the Malaysian construction industry
2019 - Present A Novel Method in Nurturing Students? Motivation and Resilience Through a Validated Embedded Multi-Dimensional Student Engagement Framework (Use of Gamification) for Higher Learning Institution
2019 - Present Seamless contracting and contractual provisions framework to reinforce BIM collaborative and integrative environment in the Malaysian construction industry
Completed
2016 - 2017 Kajian Berkenaan Pelaksanaan Penilaian Mycrest Secara Mandatori Untuk Projek-Projek Bernilai RM100 Juta Dan Ke Atas
2016 - 2017 Kajian Berkenaan Pelaksanaan Penilaian Mycrest Secara Mandatori Untuk Projek-Projek Bernilai RM100 Juta Dan Ke Atas
2015 - 2016 Kajian Perolehan Hijau Di Dalam Industri Pembinaan
2015 - 2016 Kajian Perolehan Hijau Di Dalam Industri Pembinaan
2014 - 2018 Development of Cost Modelling Prediction Tool for Green Home
2014 - 2018 Development of Cost Modelling Prediction Tool for Green Home
2011 - 2016 A Personalised Learning Environment (PLE) Framework: A Tested and Validated Prototype for the Built Environment (BE)
2011 - 2016 A Personalised Learning Environment (PLE) Framework: A Tested and Validated Prototype for the Built Environment (BE)
Article
2020 Risk factors towards Public-Private Partnerships (PPP) projects implementing building information modelling (BIM) in the United Kingdom (UK): a lesson learnt for Malaysia. PLANNING MALAYSIA : Journal of the Malaysian Institute of Planners , 18 (4) pp.340-351
2020 Assessment for the 21st century in higher education institution: way forward. International Journal of Advanced Research in Education and Society , 2 (2) pp.35-46
2017 Post disaster management (PDM) in Malaysia: Issues and challenges. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6390-6393
2015 Purposive teaching styles for transdisciplinary AEC education: a diagnostic learning styles questionnaire. International Journal of Architectural Research , 9 (2) pp.98-112
2015 Developing a conceptual framework related to managerial decision making capability factors in adopting technological innovation within Malaysian construction SMEs: research methodology. Journal of Technology Management and Business , 2 (1) pp.1-15
2014 A study on the validity of a four-variant diagnostic learning styles questionnaire. Education + Training , 56 (2/3) pp.141-164
2014 Soft skills competencies of quantity surveying graduates in Malaysia: employers’ views and expectations. International Journa of Built Environment and Sustainability , 1 (1) pp.9-17
2014 Bridging the competencies gap between quantity surveyors and facilities managers. Journal of Technology Management and Business , 1 (2) pp.73-86
2009 Personalised learning environments (part 2): a conceptual model for construction . Industrial and Commercial Training , 41 (1) pp.47-56
2008 Personalised learning environments – Part 1: core development issues for construction. Industrial and Commercial Training , 40 (6) pp.310-319

Conference or Workshop Item

2010 Learning styles inventory : A diagnostic questionnaire for construction. In: Second International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE 2009)

Book

Book Section

2011 Personalised learning environments: development issues and barriers. In: Research in Quantity Surveying IIUM Press . ISBN 9789674182038 , pp.182-197