الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Harlina Bt. Damiri
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Medical Diagnostic Imaging ~ Medical Physics
PHYSICS 2009/2010
PHYSICS 1 2010/2011
PHYSICS 2 2008/2009 2009/2010
PHYSICS I 2009/2010 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PHYSICS II 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PHYSICS III 2020/2021 2021/2022 2022/2023
PHYSICS LAB 2008/2009 2009/2010
PHYSICS LAB 1 2008/2009
PRACTICAL PHYSICS 2013/2014 2014/2015 2018/2019 2019/2020
Completed
2007 - 2011 A Mathematical Model To Study the Effects of Drug Resistance and Vasculature on the Response of Solid Tumors to Chemotheraphy
2007 - 2011 A Mathematical Model To Study the Effects of Drug Resistance and Vasculature on the Response of Solid Tumors to Chemotheraphy
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section