الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Siti Fathimah Putery Binti Jemain
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Biological Sciences ~ Genetics ~ Other Genetics n.e.c.
  • Natural Science ~ Biological Sciences ~ Other Biological Sciences n.e.c.
  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Biopharmacy Biotechnology ~ Other Biopharmacy Biotechnology n.e.c.
CHEMISTRY 2 2008/2009 2009/2010
CHEMISTRY I 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2022/2023
CHEMISTRY II 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
CHEMISTRY LAB 1 2008/2009
CHEMISTRY LAB 2 2008/2009
PRACTICAL CHEMISTRY 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Completed
2013 - 2016 Optimization of Extraction Methods for Determination of PDE5 Inhibitors in Local Curcuma Caesia
2013 - 2016 Optimization of Extraction Methods for Determination of PDE5 Inhibitors in Local Curcuma Caesia