الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Jasasikin Bin Ab Sani
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Architecture ~ Built Environment
  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Landscape Architecture and Planning ~ Landscape Planning
COMMUNITY LANDSCAPE DESIGN 2020/2021
CONTRACT & ADMINISTRATION 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
INTEGRATED MULTI DISCIPLINARY PROJECT 1 2019/2020
INTRODUCTION TO LANDSCAPE ARCHITECTURE 2007/2008
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 2019/2020 2020/2021
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 3 2015/2016
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 5 2019/2020
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 6 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 7 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURAL GRAPHIC AND DESIGN 2020/2021 2021/2022
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 3 2008/2009
LANDSCAPE CONSTRUCTION (MATERIAL) 2007/2008
LANDSCAPE CONSTRUCTION (SERVICES) 2007/2008
LANDSCAPE CONSTRUCTION III 2005/2006
LANDSCAPE DESIGN II 2007/2008
LANDSCAPE HERITAGE AND CULTURAL STUDIES 2015/2016 2016/2017 2017/2018
LANDSCAPE MANAGEMENT 2021/2022
LANDSCAPE MATERIAL AND CONSTRUCTION 1 2015/2016
LANDSCAPE MATERIAL AND CONSTRUCTION 2 2015/2016
LANDSCAPE PROFESSIONAL PRACTICE 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021
PLANT MATERIAL 2016/2017
PLANTING DESIGN 2016/2017 2017/2018 2018/2019
PRACTICAL TRAINING & REPORT 2008/2009
URBAN HORTICULTURE 2014/2015
WORKING DRAWINGS 2014/2015 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Completed
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2019 - 2020 Perkhidmatan Pelukis Lakar Putrajaya Bagi Penerbitan Coffee Table Book-Lakar Putrajaya Untuk Perbadanan Putrajaya
2019 - 2020 Feasibility Study on the Establishment of Standard Specification for Softscape
2019 - 2020 Perkhidmatan Pelukis Lakar Putrajaya Bagi Penerbitan Coffee Table Book-Lakar Putrajaya Untuk Perbadanan Putrajaya
2019 - 2020 Feasibility Study on the Establishment of Standard Specification for Softscape
2015 - 2018 Isopterygium Albescens as Potential Moss Species for Biomonitoring Surveys of Heavy Metal Signatures in the Disturbed Moist Forest Environments
2015 - 2019 Construction Quality: Developing Assessment Elements for Shrub Planting Works
2015 - 2018 Isopterygium Albescens as Potential Moss Species for Biomonitoring Surveys of Heavy Metal Signatures in the Disturbed Moist Forest Environments
2015 - 2019 Construction Quality: Developing Assessment Elements for Shrub Planting Works
In Progress
2019 - Present Permaculture Design and Principle for Rumah Kutai, Perak for KAED Flagship and Tasik Maryam for IIUM River Sustainable Development Goal (SDG)
2019 - Present Permaculture Design and Principle for Rumah Kutai, Perak for KAED Flagship and Tasik Maryam for IIUM River Sustainable Development Goal (SDG)
Article
2021 Flood mapping for dam break assessment in Cameron Highlands. International Journal of Engineering Advanced Research(IJEAR) , 3 (1) pp.46-63
2020 Critical success factor (CSF) for shrub planting works. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.2-11
2020 Soft-scape quality issues in landscape construction industry : Malaysia. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.12-17
2020 Crital success factor (CSF) for shrub planting works. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.2-11
2019 Urban Dockland. The Design Ideals Journal , 1 (2) pp.59-63
2019 Auto-City Theme Park, Juru, Penang. The Design Ideal Journal , 1 (2) pp.20-24
2018 Relationship between types of organization with the quality of soft-scape construction work in Malaysia. Asian Journal Of Quality Of Life , 3 (12) pp.137-146
2018 Critical Success Factors (CSF) of tree planting in Malaysia. Asian Journal of Quality of Life , 3 (14 (November-December)) pp.1-12
2012 Quality Standard and Specification for Soft-scape Construction in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 35 pp.260-266

Conference or Workshop Item

2021 Green 'Cosmetics' - a story of sustainable beauty. In: ASA & IWON Special Webinar - Green 'Cosmetics' - A Story of Sustainable Beauty
2017 Relationship between types of organization with the quality of soft-scape construction work in Malaysia. In: 5th AMER International Conference on Quality of Life (AicQoL2017)
2017 Critical Success Factor (CSF) of tree planting in Malaysia. In: 5th AMER International Conference on Quality of Life (AicQoL2017)
2017 Environmental atitudes of urban dwellers in Kuala Lumpur, Malaysia. In: ICUDBE 2017 '5th International Conference on Universal Design in the Built Environment 2017
2016 The impact of slope engineering as a green technology towards the environment. In: Undergraduate and Postgraduate Landscape Seminar (UMRAN 2016): Towards Trancendent Environment
2016 The impact of pavement materials on surface temperature. In: Undergraduate and Postgraduate Landscape Seminar : UMRAN2016
2015 Impact of rooftop garden and shading effect towards human thermal comfort. In: UMRAN 2015: A Vision of Establishing Green Built Environment
2011 Soft-scape construction specification in Malaysia: comparison between government and private sectors. In: International Conference on Management, Economics and Social Sciences (ICMESS'2011)

Book

2017 Vegetation propagated turfgrass planting materials - specification. Department of Standards Malaysia, Ministry of Science
2015 Landscape planting materials: Trees specification. SIRIM . ISBN -

Book Section