الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Saiful Adli Bin Shamsul Tajri
Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Language Literacy (Including English (TESOL, ESL, TEFL) and other Languages)
BASIC RESEARCH METHODOLOGY 2013/2014 2014/2015
ENGLISH AT WORKPLACE 2014/2015
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING 2013/2014 2014/2015 2015/2016
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING (EAW) 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES (ICT) 2011/2012
ENGLISH LANGUAGE III 2006/2007 2007/2008
ENGLISH LANGUAGE IV 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
ENGLISH LANGUAGE V 2007/2008 2010/2011 2012/2013
ENGLISH LANGUAGE VI 2006/2007 2007/2008 2009/2010 2011/2012
INTRODUCTION TO COMMUNICATION 2013/2014
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COMMUNICATION 2015/2016
LANGUAGE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES-ENGIN 2009/2010 2010/2011 2011/2012
LANGUAGE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES-ENM 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
PUBLIC SPEAKING 2014/2015 2015/2016
RESEARCH SKILLS 2014/2015 2015/2016
SKILL SPECIFIC COURSE LISTENING 2008/2009
STUDY SKILLS 2014/2015
THINKING SKILLS 2014/2015
WRITING SKILLS 2013/2014 2014/2015
Article
2016 An insight into internship program for undergraduate Arabic language learners in Malaysia. The Online Journal of Islamic Education (O-jlE) , 4 (1) pp.28-37

Conference or Workshop Item

Book

Book Section