الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Hafisah Binti Sulaiman
Matriculation Teacher

Print CV Email Me

Staff Details

  • ICT ~ Information, Computer And Communications Technology (ICT) ~ Information Systems ~ Other Information Systems n.e.c.
BASIC APPLICATION OF ICT 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2021/2022
COMPUTER 2 2008/2009 2009/2010
COMPUTER I 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
COMPUTER II 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
ETHICAL DIGITAL LITERACY 2023/2024
INTRODUCTION TO PROGRAMMING 2012/2013 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
MATHEMATICS 1 2008/2009
MATHEMATICS 2 2008/2009
MATHS II 2009/2010
Article

Conference or Workshop Item

2012 Evaluating Student’s Usage and Satisfaction of E-Learning Management System: A Perspective of Students from Different Discipline Programmes. In: Seminar hasil penyelidikan, kementerian pengajian tinggi bill. 2/2012

Book

Book Section