الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohamad Saifulnizam Bin Mohamad Suhaimi
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Construction and Project Management ~ Value Management
ADVANCED POST-CONTRACT ADMINISTRATION FOR QUANTITY SURVEYORS 2014/2015 2015/2016 2016/2017
CONSTRUCTION ECONOMICS 1 2007/2008
CONTRACT AND ESTIMATION 2017/2018
COST, VALUE AND FINANCIAL MANAGEMENT 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
ECONOMICS FOR QUANTITY SURVEYORS 1 2007/2008
ECONOMICS FOR QUANTITY SURVEYORS 2 2006/2007
INTEGRATED MULTI DISCIPLINARY PROJECT 1 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
INTEGRATED/MULTI- DISCIPLINARY PROJECT 1 2007/2008
INTERNATIONAL CONSTRUCTION PROCUREMENT 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTRO. TO BUILT ENVIRONMENT 2017/2018
LEGAL STUDIES FOR QUANTITY SURVEYORS 2 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
POST- CONTRACT ADMINISTRATION FOR QUANTITY SURVEYORS 1 2021/2022
POST-CONTRACT ADMINISTRATION FOR QUANTITY SURVEYORS 2 2014/2015
PRACTICAL TRAINING 2014/2015 2015/2016
PRIN. OF MEASUREMENT OF REINFORCED CONCRETE & STRUCTURAL STEEL WORKS 2017/2018
PRINCIPLES OF BUILDING CONSTRUCTION 1 2008/2009
PRINCIPLES OF BUILDING CONSTRUCTION 2 2008/2009
PRINCIPLES OF ESTIMATING FOR BUILDING SERVICES AND EXTERNAL WORKS 2008/2009 2009/2010 2017/2018
PRINCIPLES OF ESTIMATING FOR BUILDING WORKS 2 2006/2007
PRINCIPLES OF MANAGEMENT FOR THE BUILT ENVIRONMENT 2007/2008
PRINCIPLES OF MEASUREMENT FOR ADVANCED CIVIL ENGINEERING WORKS 2023/2024
PRINCIPLES OF MEASUREMENT FOR BUILDING WORKS 1 2007/2008 2008/2009
PRINCIPLES OF MEASUREMENT FOR BUILDING WORKS 2 2006/2007 2014/2015 2015/2016 2016/2017
PRINCIPLES OF MEASUREMENT FOR CIVIL ENGINEERING WORKS 2023/2024
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF ADVANCED CIVIL ENGINEERING WORKS 2014/2015 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023
PRINCIPLES OF MEASUREMENT OF CIVIL ENGINEERING WORKS 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PROJECT MANAGEMENT FOR THE BUILT ENVIRONMENT 2017/2018 2021/2022 2022/2023
RESEARCH METHODS FOR THE BUILT ENVIRONMENT 2015/2016 2016/2017
VALUE ENGINEERING AND MANAGEMENT 2007/2008 2008/2009 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Completed
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM (PULAU PINANG))
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAM PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM (PULAU PINANG))
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN AUTO CAD & REVIT UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM NEGERI PAHANG
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM PADA 21-23 SEPT 2021
2017 - 2017 Perkhidmatan Perlaksanaan Insentif untuk Projek yang Menjalankan Penilaian MYCREST
2017 - 2017 PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN DAN MENYELARAS DOKUMEN SENARAI SEMAK PEGAWAI PENILAI MYCREST,PERMOHONAN MYHIJAU DAN INSENTIF CUKAI MIDA UNTUK MYCREST
2017 - 2017 PERKHIDMATAN MENYEDIAKAN DAN MENYELARAS DOKUMEN SENARAI SEMAK PEGAWAI PENILAI MYCREST,PERMOHONAN MYHIJAU DAN INSENTIF CUKAI MIDA UNTUK MYCREST
2017 - 2017 Perkhidmatan Perlaksanaan Insentif untuk Projek yang Menjalankan Penilaian MYCREST
2016 - 2017 Kajian Berkenaan Pelaksanaan Penilaian Mycrest Secara Mandatori Untuk Projek-Projek Bernilai RM100 Juta Dan Ke Atas
2016 - 2017 Kajian Berkenaan Pelaksanaan Penilaian Mycrest Secara Mandatori Untuk Projek-Projek Bernilai RM100 Juta Dan Ke Atas
2016 - 2016 Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool (MYCREST) Assessor Refreshment Course
2016 - 2016 Malaysian Carbon Reduction and Environmental Sustainability Tool (MYCREST) Assessor Refreshment Course
2016 - 2020 Characterization of Malay Architectural Components through BIM-Based Modelling and Semantic Enrichment for Urban Buildings
2015 - 2016 (Disaster Relief and Preparedness) Community Experiences on Prevention, Preparedness and Recovery of the Flood Disaster in Cultural and Local Wisdom Context: Lesson Learnt from All Levels of a Household
2015 - 2016 (Disaster Relief and Preparedness) Community Experiences on Prevention, Preparedness and Recovery of the Flood Disaster in Cultural and Local Wisdom Context: Lesson Learnt from All Levels of a Household
2008 - 2010 An Explotary Study to investigate the Marketing Strategies of Medium- Sized Construction Contractors in Malaysia
2008 - 2010 An Explotary Study to investigate the Marketing Strategies of Medium- Sized Construction Contractors in Malaysia
In Progress
2021 - Present KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN AUTO CAD & REVIT UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM NEGERI PAHANG
2021 - Present KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM PADA 21-23 SEPT 2021
2020 - Present Determination of Strategies to Implement Post Contract Cost Control in Building Construction Projects
2019 - Present Optimising Construction Cost for Heritage Building Conservation Project Through Value Engineering Technique
2019 - Present STUDY ON THE POTENTIAL INCENTIVES FOR INFRATSRUCTURE PROJECTS ADOPT SUSTAINABILITY RATING TOOL
2019 - Present A Novel Method in Nurturing Students? Motivation and Resilience Through a Validated Embedded Multi-Dimensional Student Engagement Framework (Use of Gamification) for Higher Learning Institution
2019 - Present Optimising Construction Cost for Heritage Building Conservation Project Through Value Engineering Technique
2019 - Present Seamless contracting and contractual provisions framework to reinforce BIM collaborative and integrative environment in the Malaysian construction industry
2019 - Present STUDY ON THE POTENTIAL INCENTIVES FOR INFRATSRUCTURE PROJECTS ADOPT SUSTAINABILITY RATING TOOL
2019 - Present A Novel Method in Nurturing Students? Motivation and Resilience Through a Validated Embedded Multi-Dimensional Student Engagement Framework (Use of Gamification) for Higher Learning Institution
2019 - Present Seamless contracting and contractual provisions framework to reinforce BIM collaborative and integrative environment in the Malaysian construction industry
Unknown - Present Determination of Strategies to Implement Post Contract Cost Control in Building Construction Projects
Unknown - Present Determination of Strategies to Implement Post Contract Cost Control in Building Construction Projects
Unknown - Present KURSUS PEMPROSESAM PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM (PULAU PINANG))
Article
2020 Recreating historical Malay architecture with BIM process. International Journal of Built Environment and Sustainability , 7 (2) pp.79-89
2020 A generic process of documentation and data management for historical Malay architecture using BIM. Planning Malaysia Journal of the Malaysian Institute of Planners , 18 (2) pp.73-84
2019 Spatial analysis on Malay buildings for categorization of Malay historic BIM library. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies , 11 (2) pp.1-17
2019 BIM backed decision support system in the management of heritage building. International Journal of Built Environment and Sustainability , 6 (2) pp.71-79
2018 Historic Building Information Modelling (HBIM) for Malaysian construction industry. Planning Malaysia: Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (3) pp.332-343
2018 Heritage building preservation through building information modelling: reviving cultural values through level of development exploration. Planning Malaysia Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.62 -72
2018 Heritage building preservation through building information modelling: reviving cultural values through level of development exploration. Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.62-72
2018 Heritage building preservation through building information modellling: reviving cultural values through level of development exploration. Planning Malaysia Journal of the Malaysian Institute of Planners , 16 (2) pp.62-72
2017 Advocating sustainable building paradigm through value management. Journal of Design and Built Environment , 17 (Special Issue) pp.95-106

Conference or Workshop Item

2019 Spatial analysis on Malay buildings for categorization of Malay historic BIM library. In: 4th International Conference-Workshop on Sustainable Architecture and Urban Design (ICWSAUD) 2019
2018 Traditional Malay building as-built drawings reproduction using building information modelling. In: ASEAN Postgraduate Conference 2018
2017 Rethinking construction: inclusion of slow learners as taker-off in quantity surveying practice. In: Global Congress on Construction, Material and Structural Engineering 2017 (GCoMSE2017)
2016 Evoking Malaysian architecture cultural identity through development of parametric bim. In: 16th International Conference on Construction Applications of Virtual Reality

Book

Book Section