الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Yuliati Binti Abdul Wahab
CELPAD Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Language Literacy (Including English (TESOL, ESL, TEFL) and other Languages)
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING 2020/2021 2021/2022
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING (EAW) 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE 3 2013/2014 2014/2015
ENGLISH LANGUAGE 4 2014/2015 2015/2016
ENGLISH LANGUAGE 5 2012/2013 2013/2014
ENGLISH LANGUAGE 6 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017
ENGLISH LANGUAGE 5 2016/2017 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE 6 2016/2017 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE III 2009/2010 2017/2018 2018/2019 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE IV 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2017/2018 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE V 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022
ENGLISH LANGUAGE VI 2008/2009 2010/2011 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
English Language 4 2010/2011
English Language 5 2010/2011 2011/2012
English Language 6 2010/2011 2011/2012
GRAMMAR & WRITING 2009/2010
In Progress
2018 - Present ALIGNING THE IIUM ENGLISH PROFICIENCY TEST STANDARDS TO THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE AND THE IELTS: EVIDENCE OF INTERNAL, PROCEDURAL AND EXTERNAL VALIDITY
2018 - Present ALIGNING THE IIUM ENGLISH PROFICIENCY TEST STANDARDS TO THE COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE AND THE IELTS: EVIDENCE OF INTERNAL, PROCEDURAL AND EXTERNAL VALIDITY
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section