الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Putri Haryati Binti Ibrahim
Assistant Professor

  • KULLIYYAH OF ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN
  • IIUM Gombak Campus
  • putri@iium.edu.my

Print CV Email Me

Staff Details

  • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Landscape Architecture and Planning ~ Parks and Recreation
BASIC DIGITAL VISUALIZATION 2019/2020
CAD 2D & 3D PRESENTATION FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2019/2020
COMPUTER AIDED DESIGN 2019/2020 2020/2021
COMPUTER AIDED DESIGN - 2D 2017/2018
COMPUTER AIDED DESIGN, DRAFTING & MODELLING FOR LANDSCAPE 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
CONTRACT & ADMINISTRATION 2013/2014
DESIGN THESIS 2007/2008
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 2 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 4 2007/2008 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 5 2013/2014 2015/2016
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 6 2015/2016 2018/2019 2019/2020 2020/2021
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 7 2019/2020
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 1 2014/2015 2016/2017 2017/2018
LANDSCAPE CONTRACT & ADMINISTRATION 2007/2008 2008/2009
LANDSCAPE RESOURCE PLANNING 2013/2014
PLANT MATERIAL 2013/2014
PLANTING DESIGN 2007/2008 2008/2009
PRACTICAL TRAINING 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
TOPICAL STUDIES 2009/2010
In Progress
2020 - Present Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2019 - Present Establishing the Requirements for Urban Cemeteries as Public Open Spaces in the Metropolitan Area of Kuala Lumpur
2018 - Present The Effects of Tourism Activities Towards Natural Resources in Kilim Karst Geoforest Park, Langkawi.
2016 - Present Establishing a Model for Rural Landscape Corridor for Tourism Route Planning
Completed
2018 - 2018 PROGRAMMING DURING WORLD URBAN FORUM 9: ACTIVATING URBAN SPACES
2016 - 2020 Establishing a Model for Rural Landscape Corridor for Tourism Route Planning
2015 - 2017 Policy Assessment: Local Authorities and Open Space Provision In Peninsular Malaysia
2008 - 2012 The Process of Landscape Architectural Graphic Presentation
2007 - 2009 Study on Student's Application of Knowledge Learned in Class into Studio
2007 - 2009 A Study on Public Awareness of Local Agenda 21 in Petaling Jaya
2004 - 2008 The Study of Chinese Spiritual Gardens
Article
2019 Kilim Karst Geoforest park: the hidden gems of Langkawi under threat. Journal of Built Environment, Technology and Engineering (JBETE) , 7 pp.17-24
2019 The implementation of tree preservation order in urban environment: public and local authority perception. Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 9 (1) pp.94-111
2019 Conceptual framework of rural landscape character assessment to guide tourism development in rural areas. Journal of Construction in Developing Countries , 24 (1) pp.85-99
2018 Potentials of campus river re-development towards a performance landscape. Journal of Architecture, Planning, and Construction Management , 8 (2) pp.50-57
2018 Assessing the misuse in neighborhood open space according to park by laws (MBPJ 2005). Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 8 (1) pp.14-24
2018 Mapping the landscape characters along a rural route for tourism. Planning Malaysia , 16 (1) pp.131-140
2017 Open space development planning in Malaysia: Issues and problems. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6322-6325
2017 The challenges Of quantity surveying practice in sustainable construction project. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6035-6039
2016 The Impacts of Open Space on Urban Population. Habitat Magazine , 8 pp.52-54
2014 Implementation of open space: the need for uniform policy?. Open House International , 39 (1) pp.82-91
2013 Implementation of open space: the need for uniform policy. Journal of Sustainable Development , 6 (7) pp.16-25
2011 Integrating urban blueways in urban open spaces planning. Malaysian Townplan Journal , 8 (1) pp.20-26

Conference or Workshop Item

2019 Characterisation of coastal landscape characters for scenic tourism route. In: 2019 Asian Cultural Landscape Association Conference: Perception and Aesthetics of Cultural Landscape in Asia
2018 Coastal landscape characters for rural tourism route planning: a case study of the Pahang-Terengganu coastal route. In: The International Conference on Resilient Smart Technology, Environment and Design 2018
2017 Landscape character assessment for Malaysia's rural landscape: A conceptual framework. In: Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang & Alam Sekitar (MATRA) 2017
2017 Misuse of open spaces according to park by laws. In: Second International Conference on Humanities (INCoH) 2017
2017 Potentials of campus river re-development towards a performance landscape. In: Second International Conference on Humanities 2017 (INCoH)
2016 Open space management: Issues and problems. In: International Conference Architecture and Built Environment (ICABE) 2016
2016 Values of ecosystem services in the physical characteristics of campus's courtyard. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 The challenges of quantity surveying practice in sustainable construction project. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 Crime prevention through landscape design in public park. In: UMRAN 2016: Towards Transcendent Environment
2016 The roles and relevancy of rooftop garden to the society in urban area. In: UMRAN 2016: Towards Transcendent Environment
2014 Perception of campus community towards the application and practicality of campus farming in IIUM, Gombak. In: UMRAN2014: Fostering Eco-Sphere in The Built Environment
2014 A study on the effectiveness and utilization of courtyard in kulliyyah compound. In: UMRAN2014: Fostering Ecosphere In The Built Environment
2012 Malaysian Urban Parks and Open Spaces: Lacking of Vision or Lacking of Spaces?. In: Conference on Urban Planning and Management in Malaysia
2011 The implementation of open space policy by the states in Peninsular Malaysia: the need for a uniform policy?. In: The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment Conference Archive (ASCEE)

Book

2011 Graphic book: rendering and colouring. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-0225-53-1
2010 Simple descriptions on urban design vocabularies. Scholar Mind Publishing . ISBN 9789675632037

Book Section

2015 Public green open space issues. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.83-94
2012 Falsafah reka bentuk dan perancangan landskap bandar yang berkonsepkan tuhan, manusia, dan alam. In: Perancangan bandar dari perspektif Islam Dewan Bahasa dan Pustaka . ISBN 9789834611446 , pp.73-87