الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Wan Narmi Aziana Binti Wan Abdullah
CELPAD Lecturer

  • CENTRE FOR LANGUAGES AND PRE-UNIVERSITY ACADEMIC DEVELOPMENT
  • IIUM Gombak Campus
  • narmi@iium.edu.my

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Language Literacy (Including English (TESOL, ESL, TEFL) and other Languages)
ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES 2017/2018
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING 2023/2024
ENGLISH FOR ACADEMIC WRITING (EAW) 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ENGLISH FOR OCCUPATIONAL PURPOSES (ICT) 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
ENGLISH LANGUAGE III 2015/2016 2016/2017
ENGLISH LANGUAGE IV 2008/2009 2010/2011
ENGLISH LANGUAGE V 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2023/2024
ENGLISH LANGUAGE VI 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
GRAMMAR & WRITING 2008/2009
LANGUAGE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES-ENGIN 2013/2014
LANGUAGE FOR OCCUPATIONAL PURPOSES-ENM 2020/2021
Completed
2010 - 2012 A Study on Request Strategies Practiced by Malaysian Credit Officers.
2010 - 2012 A Study on Request Strategies Practiced by Malaysian Credit Officers.
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section