الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Wan Noor Nazayan Bt. Wan Nik
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Dentistry ~ Prosthodontics
CONSERVATIVE DENTISTRY 2017/2018
Conservative 2017/2018
Conservative Dentistry 2019/2020
Dental Technology (Prosthetics) 2015/2016
Dissertation 2023/2024
Forensic Odontology 2013/2014
PROSTHETIC 2017/2018
PROSTHODONTICS 2017/2018
PROSTHODONTICS YEAR 3 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PROSTHODONTICS YEAR 4 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PROSTHODONTICS YEAR 5 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Prosthetic Dentistry 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2018/2019 2019/2020
Prosthodontics 2023/2024
Research Project 2018/2019
In Progress
2021 - Present Development of Intervention Programme Framework for Soft Skills and SASMEC @IIUM Core Values Competency
2021 - Present Development of Intervention Programme Framework for Soft Skills and SASMEC @IIUM Core Values Competency
Article
2021 The Relationship between Salivary IgA and White Oral Lesion in Bedridden Patients. Journal of International Dental and Medical Research , 14 (3) pp.1107-1111
2011 Gastro-oesophageal reflux disease symptoms and tooth wear in patients with Sjögren’s syndrome. Caries Research , 45 (3) pp.323-326

Conference or Workshop Item

2020 Learning preferences of third year KOD dental students: teaching routine prosthodontic procedures using two different methods. In: 9th Dental Students' Scientific Conference 2020

Book

Book Section