الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Zaidatul Akmal Binti Abdul Hamid
CELPAD Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Social Science ~ Social Science ~ Education ~ Language Literacy (Including English (TESOL, ESL, TEFL) and other Languages)
ENGLISH LANGUAGE 3 2013/2014 2014/2015
ENGLISH LANGUAGE 4 2012/2013 2013/2014 2014/2015
ENGLISH LANGUAGE 5 2015/2016
ENGLISH LANGUAGE 6 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
ENGLISH LANGUAGE 3 2016/2017 2018/2019
ENGLISH LANGUAGE 4 2016/2017 2018/2019 2023/2024
ENGLISH LANGUAGE 5 2018/2019 2019/2020
ENGLISH LANGUAGE 6 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2023/2024
ENGLISH LANGUAGE II 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE III 2008/2009 2009/2010 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE IV 2008/2009 2009/2010 2017/2018
ENGLISH LANGUAGE V 2008/2009 2009/2010 2010/2011
ENGLISH LANGUAGE VI 2008/2009 2009/2010
ENGLISH LEVEL IV 2021/2022
ENGLISH LEVEL V 2022/2023
ENGLISH LEVEL VI 2021/2022 2022/2023 2023/2024
EPT EXIT 2021/2022 2022/2023
EPT EXIT (LEM0754) 2022/2023
EPT EXIT (LEM0764) 2022/2023
English Language 3 2011/2012
English Language 5 2010/2011 2011/2012
English Language 6 2010/2011 2011/2012
GRAMMAR & WRITING 2010/2011
READING 2009/2010
Completed
2010 - 2011 Development and evaluation of a courseware - (prototype of English grammar self revision courseware)
2010 - 2011 Development and evaluation of a courseware - (prototype of English grammar self revision courseware)
Article
2020 Assessing the metacognitive awareness of online reading strategies among pre-university students. International Journal of Language Literacy and Translation (IJOLLT) , 3 (2) pp.19-31
2010 Process of l1 acquisition: linguistic theory in application. Research Journal of International Studies (Issues 14) pp.8-11

Conference or Workshop Item

Book

Book Section