الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nurul Hidayah Binti Abdullah
Science Officer

Print CV Email Me

Staff Details

LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2023/2024
RESEARCH PROJECT 2 2020/2021
STUDY CIRCLE 2 (SISTER) 2013/2014 2014/2015
USRAH IN ACTION 1 2023/2024
In Progress
2020 - Present PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TASIK DI KOMPLEKS YAYASAN PAHANG DAN KAWASAN SEKITAR
2020 - Present PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TASIK DI KOMPLEKS YAYASAN PAHANG DAN KAWASAN SEKITAR
Article
2018 A review of gelatin source authentication methods. Tropical Life Sciences Research , 29 (2) pp.213-227

Conference or Workshop Item

2018 Identification of non-halal recycled cooking oils using differential scanning calorimetry (DSC) combined with principal component analysis (PCA). In: National Research and Innovation Seminar 2017 (RISE 2017)

Book

Book Section