الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Karimah Wahida Binti Zulkifli
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Dentistry ~ Prosthetic Dentistry
CONSERVATIVE DENTISTRY 2017/2018
DENTAL TECHNOLOGY (PROSTHETICS) 2017/2018
Dental Technology (Prosthetics) 2015/2016
Dissertation 2023/2024
PROSTHETIC 2017/2018
PROSTHODONTICS 2017/2018
PROSTHODONTICS YEAR 2 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PROSTHODONTICS YEAR 3 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PROSTHODONTICS YEAR 4 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PROSTHODONTICS YEAR 5 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Prosthetic Dentistry 2015/2016 2018/2019 2019/2020
Prosthodontics 2023/2024
In Progress
2019 - Present Transferring Oral Hygiene Practices Skill to Elderly Caregivers in Homecare Institution
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section