الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohd. Nursharmizam Bin Baharudin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Clinical Medicine ~ Surgery
ADVANCED GENERAL SURGERY POSTING 2019/2020 2020/2021 2021/2022
BASIC GENERAL SURGERY POSTING 2019/2020 2020/2021 2021/2022
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
GENERAL SURGERY 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
GENERAL SURGERY I 2019/2020 2020/2021 2021/2022
GENERAL SURGERY II 2021/2022
SPECIALISED SURGICAL POSTING 2019/2020 2020/2021 2021/2022
SURGERY, TRAUMA AND CRITICAL CARE 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
THE ALIMENTARY AND HEPATOBILIARY SYSTEMS 2019/2020
Completed
2010 - 2012 K-ras Mutation Detection in Colorectal Specimen Operated by Colorectal Unit IIUM : A Pilot Study
2010 - 2012 K-ras Mutation Detection in Colorectal Specimen Operated by Colorectal Unit IIUM : A Pilot Study