الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Ilyanoon Binti Zahari
Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Optometry ~ Clinical Optometry
ADVANCE CONTACT LENS PRACTICE 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
CASE MANAGEMENT 1 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017
CASE MANAGEMENT 2 2013/2014 2014/2015 2015/2016
CLINICAL BINOCULAR VISION 2011/2012 2012/2013
CLINICAL OPTOMETRY 1 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017
CLINICAL OPTOMETRY 2 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
CLINICAL OPTOMETRY 3 2012/2013 2013/2014 2015/2016 2016/2017
CONTACT LENS CLINIC 1 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
CONTACT LENS CLINIC 2 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
CONTACT LENS PRACTICE 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
INVESTIGATIVE PROJECT 1 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
INVESTIGATIVE PROJECT 2 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017
LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2012/2013 2013/2014
MONOCULAR VISUAL PROCESS 2012/2013
OCULAR ANATOMY 2012/2013 2013/2014 2015/2016
OCULAR ANATOMY & PHYSIOLOGY 1 2016/2017
OCULAR DISEASE 2 2012/2013 2013/2014
OCULAR DISEASES 1 2008/2009
OCULAR DISEASES 2 2009/2010
OCULAR PHARMACOLOGY 2008/2009
OCULAR PHYSIOLOGY 2015/2016 2016/2017
OPHTHALMIC OPTICS AND DISPENSING 1 2015/2016
OPHTHALMOLOGY POSTING 2008/2009 2011/2012
OPTICS 2011/2012
OPTOMETRY CLINIC 1 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
OPTOMETRY CLINIC 2 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
OPTOMETRY CLINIC 3 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
ORTHOPTICS 2011/2012
PAEDIATRIC AUDIOLOGY & SPEECH 2013/2014
PAEDIATRIC OPTOMETRY 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
PROFESSIONAL STUDIES 2014/2015 2016/2017
REFRACTIVE EXAMINATION 2016/2017
SPECIALIZATION CLINICS 1 2012/2013 2013/2014 2015/2016
SPECIALIZATION CLINICS 2 2012/2013 2013/2014 2015/2016
STUDY CIRCLE 1 2011/2012
STUDY CIRCLE 2 2011/2012
STUDY CIRCLE 2 (SISTER) 2012/2013
VISUAL OPTICS 2011/2012 2012/2013