الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohamed Saufi Bin Awang
Hospital Director

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Clinical Medicine ~ Surgery
ADVANCED GENERAL SURGERY POSTING 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
BASIC GENERAL SURGERY POSTING 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
ELEMENTARY CLINIC 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2018/2019
GENERAL SURGERY 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
GENERAL SURGERY I 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
GENERAL SURGERY II 2021/2022 2022/2023 2023/2024
General Surgery 2013/2014
SPECIALISED SURGICAL POSTING 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025
SPINE 2014/2015 2019/2020 2021/2022 2024/2025
SUBSPECIALIZED SURGICAL POSTING 2022/2023 2023/2024 2024/2025
SURGERY, TRAUMA AND CRITICAL CARE 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
WOMEN'S HEALTH AND DISEASES I 2010/2011
In Progress
2021 - Present Gaining An Upper Hand : Modelling The Effect of Neuromodulation With rTMS to Promote Upper Limb Motor Recovery in Severe Stroke Patients During Post Acute Stroke Recovery Phase
2021 - Present Determination Of Intracranial Hemorrhage Volume Based On Ct Pre And Post Neurosurgical Management
2021 - Present Assessing the Impact of Snoezelen Therapy for Special Needs Children on Behaviour and Sensory Function : A Pilot Study
2021 - Present Gaining An Upper Hand : Modelling The Effect of Neuromodulation With rTMS to Promote Upper Limb Motor Recovery in Severe Stroke Patients During Post Acute Stroke Recovery Phase
2021 - Present Understanding the impact of early tracheostomy among head injury patients: A multicenter study
2021 - Present Determination Of Intracranial Hemorrhage Volume Based On Ct Pre And Post Neurosurgical Management
2021 - Present Assessing the Impact of Snoezelen Therapy for Special Needs Children on Behaviour and Sensory Function : A Pilot Study
2019 - Present Effectiveness of Snoezelen Therapy in Improving Oral Health Practices Among Special Needs Children
2019 - Present Effectiveness of Snoezelen Therapy in Improving Oral Health Practices Among Special Needs Children
2018 - Present Calorie Adequacy for Cognitive Recovery Among Traumatic Brain Injury (TBI) Patients
2018 - Present Calorie Adequacy for Cognitive Recovery Among Traumatic Brain Injury (TBI) Patients
Completed
2019 - 2021 Effectiveness of Snoezelen Therapy in Improving Oral Health Practices Among Special Needs Children
2015 - 2018 Prevalence Of Post Concussion Syndrome After Mild Traumatic Brain Injury In A Single Neurosurgical Center In East Coast, Malaysai
2015 - 2018 Prevalence Of Post Concussion Syndrome After Mild Traumatic Brain Injury In A Single Neurosurgical Center In East Coast, Malaysai
2011 - 2015 Questionnaire in Awareness, Knowledge and Practicality of Solat among the inward patients
2011 - 2015 Questionnaire in Awareness, Knowledge and Practicality of Solat among the inward patients
2010 - 2015 Time from Injury to Neurosurgical Care as an Outcome Predictor in the Management of Severe Head Injury Due to Road Traffic Accident
2010 - 2015 Time from Injury to Neurosurgical Care as an Outcome Predictor in the Management of Severe Head Injury Due to Road Traffic Accident
Article
2022 Malaysian public interest in common medical problem: a 10-year Google Trends analysis. Cureus , 14 (1) pp.1-7
2021 The needs of traumatic brain injury survivors' caregivers and the implication required during the COVID-19 pandemic: public health issues. Journal of Public Health Research , 10 (2) pp.1-5
2020 Emergency department discharge instruction for mild traumatic brain injury: evaluation on readability, understandability, actionability and content. Australasian Emergency Care , 23 (4) pp.240-246
2020 A rare presentation of spinal schwannoma causing conus medullaris syndrome: a case series on surgical outcome. Journal of Orthopaedic Case Reports , 10 (2) pp.101-105
2019 Symptomatic cerebral ependymal cyst: a case report. The International Medical Journal of Malaysia , 18 (1) pp.127-129
2019 Functional outcomes 6 months after severe traumatic brain injury following admission into intensive care unit: a cohort study in two tertiary hospitals. Clinical Nursing Research (1) pp.830-851
2019 Prevalence of postconcussion syndrome after mild traumatic brain injury in young adults from a single neurosurgical center in East Coast of Malaysia. Asian Journal of Neurosurgery , 14 (1) pp.201-205
2017 Stroke: prevention is better than cure. Early education is the way forward. Surgery and Rehabilitation Journal , 1 (5) pp.1-1
2017 Choroid plexus carcinoma: A case report and literature review. Surgery and Rehabilitation Journal , 1 (2) pp.1-4
2016 Conus medullary Syndrome secondary to Spinal Schwannoma : A report of 3 cases. The International Medical Journal Malaysia , 15 (Supplementary Issue 1) pp.70-70
2016 Cystic meningioma masquerading as a metastatic tumor: A case report. The Malaysian Journal of Medical Sciences , 23 (3) pp.92-94
2016 A rare case of monostotic spinal fibrous dysplasia mimicking solitary metastatic lesion of thyroid carcinoma. Malaysian Journal of Medical Sciences , 23 (1) pp.81-85
2016 Post concussion syndrome after mild traumatic brain injury in a single neurosurgical center in East Coast, Malaysia - A preliminary report. The International Medical Journal Malaysia ( IMJM ) , 15 (Supplement issue) pp.87-87
2014 Hemorrhagic thoracic spinal epidural angiolipoma: a case report. International Medical Journal Malaysia , 13 (1) pp.73-76
2014 Infant orbital osteotomy with ultrasonic surgical unit: 2 Cases. International Medical Journal , 21 (1) pp.58-59
2013 Awareness, knowledge and practicality of solat among the in-ward patient: A preliminary study. The International Medical Journal Malaysia , 12 (2) pp.8-8
2012 Primary ewing's sarcoma of the lumbosacral spine : a case report. International Medical Journal Malaysia , 11 (1) pp.47-50
2012 Nasopharyngeal carcinoma presented with right upper limb weakness : a case report. International Medical Journal Malaysia , 11 (2) pp.58-61
2012 Penetrating injury to the head: case reviews. Medical Journal of Malaysia , 67 (6) pp.622-624
2011 Identification of the major project management issues in oil and gas industry in Malaysia. International Journal of Business and Social Science , 2 (11) pp.182-194
2011 Neuronavigation-guided endoscopic management of a pineal region tumour with obscured floor of the third ventricle: case report. Minimal Invasive Neurosurgery , 54 (3) pp.125-127
2011 Robotic neurosurgery: a preliminary study using an active vision-guided robotic arm for bone drilling and endoscopic manoeuvres. Malaysian Journal of Medical Sciences , 18 (2) pp.53-57
2010 Dural tear post mastoidectomy repaired with Dura Gen. Medical Journal of Malaysia , 65 (4) pp.309-310
2010 Role of high augmentation index in spontaneous intracerebral haemorrhage. Asian Journal of Surgery , 33 (1) pp.42-50
2009 Post traumatic cerebral oedema in severe head injury is related to intracranial pressure and cerebral perfusion pressure but not to cerebral compliance . Asian Journal of Surgery , 32 (3) pp.157-162
2005 Preliminary report on spiegelberg pre and post-operative monitoring of severe head-injured patients who received decompressive craniectomy. Acta Neurochir , 95 spl pp.311-314

Conference or Workshop Item

2020 Traumatic Brain Injury survivors' caregivers needs and the implication required during pandemic (Covid-19). In: 1st International Nursing and Health Sciences Symposium (INHSS)
2019 Biomechanical analysis of patient-specific femur model of osteogenesis imperfecta with cortical and cancellous bone. In: "6th International Conference on Applications and Design in Mechanical Engineering 2019, ICADME 2019"
2017 Understanding of long-term impact of severe Traumatic Brain Injury (TBI) survivors during recovery following Intensive Care Unit (ICU) admission: a follow-up study in two neuro - center hospitals. In: USM National Nursing Conference 2017
2017 Functional outcome 6 months after severe traumatic brain injury following admission to intensive care unit: A follow-up study in two neuro-center hospitals. In: Medical Research Symposium (MRS 2017)
2016 Development and validation of LC-MSMS bioanalytical method for the analysis of Amlodipine and gliclazide in Human plasma. In: International Conference of Pharmacy and Health Sciences 2016 (ICPHS)
2014 Conus medullary syndrome secondary to spinal schwannoma: a good surgical outcome of 3 cases. In: 44th Malaysian Orthopaedic Association (MOA) Annual General Meeting / Annual Scientific Meeting 2014 incorporating 11th CAOS Asia Meeting
2013 Intradural extramedullary spinal schwannoma : early surgical outcome of 4 cases. In: Asia Pacific Spine Society (APSS) Travelling Fellowship 2013: Singapore, India
2013 Conus medullary syndrome secondary to spinal cord tumour : report of surgical outcome of 3 cases. In: Asia Pacific Spine Society (APSS) Travelling Fellowship 2013: Indonesia

Book

2018 Trauma & resuscitation. Institut Terjemahan & Buku Malaysia Berhad dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . ISBN 978-967-460-781-4

Book Section

2013 Chiari malformation - the role of posterior fossa decompression. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Universiti Sains Malaysia Publisher . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.59-66
2013 Chiari malformation - the role of posterior fossa decompression. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Universiti Sains Malaysia Publisher . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.59-66
2013 Dorsal root entry zone (DREZ) ablation. In: Summary of readings in neurosurgery spine Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 9789838615969 , pp.28-40
2013 Dorsal root entry zone (DREZ) ablation. In: Summary of readings in neurosurgery spine Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 9789838615969 , pp.28-40
2013 Middle cerebral artery aneurysm - M1/M2 junction aneurysm. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.92-100
2013 Middle cerebral artery aneurysm - M1/M2 junction aneurysm. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.92-100
2013 Parasaggital meningioma. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.190-201
2013 Parasaggital meningioma. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.190-201
2013 Suprasella chondroma. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.242-246
2013 Suprasella chondroma. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.242-246
2013 Pineal region tumor. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.268-275
2013 Pineal region tumor. In: Summary of Readings in Neurosurgery (Brain) Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-601-0 , pp.268-275
2012 Pendekatan tradisional diagnosis. In: Memahami barah otak Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-565-5 , pp.40-46
2012 Malformasi arteriovena. In: Penyakit saraf umum Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-547-1 , pp.60-67
2012 Malformasi arteriovena. In: Penyakit saraf umum Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-547-1 , pp.60-67
2012 Ubat-ubatan. In: Memahami barah otak Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-565-5 , pp.47-64
2012 Keluarga astrositoma dan glioma. In: Memahami Barah Otak Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-565-5 , pp.65-99
2012 Keluarga astrositoma dan glioma. In: Memahami Barah Otak Penerbit Universiti Sains Malaysia . ISBN 978-983-861-565-5 , pp.65-99