الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Karimah Hanim Binti Abd. Aziz
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Public Health ~ Primary Health Care
COMMUNITY MEDICINE 2011/2012 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTRODUCTION TO PUBLIC HEALTH 2014/2015 2016/2017 2017/2018 2019/2020 2020/2021 2021/2022
RESEARCH METHODOLOGY 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
STRUCTURE & FUNCTION IN NORMAL & DISEASED STATES & BEHAVIOURAL SCIENCE 2022/2023
THE ALIMENTARY AND HEPATOBILIARY SYSTEMS 2018/2019 2019/2020
USRAH IN ACTION 1 2023/2024
WOMEN'S HEALTH AND DISEASES I 2021/2022
In Progress
2021 - Present Group B Streptococcus Screning; Prevalence, Perinatal Outcomes, Tests Agreement And Patient Acceptance
2021 - Present Breast Cancer Awareness, Mammography Uptake, Mammography Findings and Correlation with Breast Density Among SASMEC and IIUM Kuantan Staff
2021 - Present Telephone-delivered psychoeducational intervention to reduce psychophysical burden among dementia caregivers in east- and west-coast of Malaysia
2021 - Present Clitoral Hood Anatomical, Variation and Its Relation to Clitoral Hood Adhesion, Clitoral Discharge, Sexual Satisfan and Female Circumcision
2021 - Present Group B Streptococcus Screening : Prevalence, Perinatal Outcomes, Tests Agreement and Patient Acceptance
2021 - Present Group B Streptococcus Screening : Prevalence, Perinatal Outcomes, Tests Agreement and Patient Acceptance
2021 - Present Group B Streptococcus Screning; Prevalence, Perinatal Outcomes, Tests Agreement And Patient Acceptance
2021 - Present Breast Cancer Awareness, Mammography Uptake, Mammography Findings and Correlation with Breast Density Among SASMEC and IIUM Kuantan Staff
2021 - Present Clitoral Hood Anatomical, Variation and Its Relation to Clitoral Hood Adhesion, Clitoral Discharge, Sexual Satisfan and Female Circumcision
2019 - Present Effectiveness of UNICEF/WHO 20-hour breastfeeding Course in Improving Health Professionals? Knowledge, Attitudes and Practice towards Breastfeeding among IIUM Medical Centre healthcare professionals
2019 - Present Postnatal mental illness: towards designing an assessment tool for Malaysian mothers
2019 - Present Postnatal mental illness: towards designing an assessment tool for Malaysian mothers
2019 - Present Mobile application for promoting physical activity during pregnancy: A model to reduce antenatal, intrapartum and postpartum complications
2019 - Present Effectiveness of UNICEF/WHO 20-hour breastfeeding Course in Improving Health Professionals? Knowledge, Attitudes and Practice towards Breastfeeding among IIUM Medical Centre healthcare professionals
2019 - Present Mobile application for promoting physical activity during pregnancy: A model to reduce antenatal, intrapartum and postpartum complications
2019 - Present A novel study of matrix metalloproteinases (MMPs) and its tissue inhibitors (TIMPs) to reduce failure of autologous arteriovenous fistula (AVF) in Malaysia
2019 - Present A novel study of matrix metalloproteinases (MMPs) and its tissue inhibitors (TIMPs) to reduce failure of autologous arteriovenous fistula (AVF) in Malaysia
2018 - Present Model of nutrition screening and intervention in community living elderly: Towards enhancement of healthcare service delivery
2018 - Present Model of nutrition screening and intervention in community living elderly: Towards enhancement of healthcare service delivery
2017 - Present Early Breast Cancer Detection: The Development of a New Model in Promoting the Behavior of Women towards Breast Self-Examination and Mammogram
2017 - Present Early Breast Cancer Detection: The Development of a New Model in Promoting the Behavior of Women towards Breast Self-Examination and Mammogram
Completed
2018 - 2019 Prevalence of Suicide Risk and its Associated Factors among Male to Female (MTF) Transgenders in Kuantan Pahang
2018 - 2019 Prevalence of Suicide Risk and its Associated Factors among Male to Female (MTF) Transgenders in Kuantan Pahang
2017 - 2020 Correlation of Socio-cognitive Factors Predicting Sexual Intention to Engage In Premarital Sex Amongst Late Adolescent in Kuantan Government Secondary Schools.
2017 - 2019 Body image perception, body weight status and physical activity among late adolescent in Kuantan, Pahang
2017 - 2019 Body image perception, body weight status and physical activity among late adolescent in Kuantan, Pahang
2017 - 2020 Correlation of Socio-cognitive Factors Predicting Sexual Intention to Engage In Premarital Sex Amongst Late Adolescent in Kuantan Government Secondary Schools.
2017 - 2021 Prevalence and Associated Factors of Sexual Dysfunction among Post-partum Women
2017 - 2022 Early Breast Cancer Detection: The Development of a New Model in Promoting the Behavior of Women towards Breast Self-Examination and Mammogram
2015 - 2018 Factors Affecting Oral Health Problem Among Pregnant Mother Attending Government Health Clinics in Kuantan Pahang
2015 - 2018 Factors Affecting Oral Health Problem Among Pregnant Mother Attending Government Health Clinics in Kuantan Pahang
Article
2022 Prevalence of internet addiction among medical and non-medical students of International Islamic University (IIUM), Kuantan. IIUM Journal of Orofacial and Health Sciences , 3 (1) pp.54-54
2021 FLT3 and NPM1 mutations in patients with Myeloid neoplasms. International Journal of Allied Health Sciences , 5 (1) pp.2118
2021 Barriers and opportunities of nutrition screening in elderly patients in Malaysian health clinic setting. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences , 17 Supp 5 (August 2021) pp.52
2021 Identification of the types of nutrition resource kit needed by community living elderly in Malaysian health clinic setting. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences , 17 Supp 5 (August 2021) pp.53
2021 Types of nutrition resource kit needed by community living elderly in Malaysian health clinic setting: a qualitative study. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences , 17 (2) pp.217-224
2021 Exploring women’s perceptions and experiences of menopause among East Coast Malaysian women. Malaysian Family Physician , 16 (1) pp.84-92
2021 Barriers and opportunities of nutrition screening in elderly patients in health clinic settings in Kuantan, Pahang: a qualitative study. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences , 17 (4) pp.21-29
2021 Non-communicable Diseases (NCDs) and modifiable risk Factors profiling among adults in a selected FELDA settlement in East Coast of Pahang. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences , 17 (Supp5) pp.40
2021 Risk factors for sexual dysfunction among postpartum women in Kuantan, Pahang. International Medical Journal of Malaysia , 20 (2)
2021 Content identification for the development of a nutrition resource kit for malnourished and at-risk elderly: a review. Malaysian Journal of Nutrition , 27 (3) pp.373-396
2020 Agreement between body weight perception and body weight status among late adolescents in Kuantan, Malaysia. Medical Journal of Malaysia , 75 (2) pp.158-163
2020 Predicting sexual intention to engage in premarital sex among late adolescent in Kuantan government secondary schools: an application of theory of planned behaviour. International Medical Journal Malaysia , 19 (1) pp.109-116
2020 The prevalence of sexual dysfunction among postpartum women on the East Coast of Malaysia. Journal of Taibah University Medical Sciences , 15 (6) pp.515-521
2020 Development of content in nutrition resource kit for malnourished and at-risk elderly: A Systematic review. Clinical Nutrition ESPEN , 40 (December) pp.683-683
2019 The prevalence of high risk of obstructive sleep apnea and its association with sociodemographic factors among adults in Taman Dato' Rashid Salleh, Indera Mahkota, Kuantan. IIUM Medical Journal Malaysia , 18 (Supplement 2) pp.18-18
2019 Prevalence of physical activity and its association with body mass index among late adolescents in Kuantan, Malaysia. Journal of International Dental and Medical Research , 12 (4) pp.1671-1675
2019 Prevention of Oral Health Disease : Knowledge and Practices among Pregnant Women in Kuantan, Pahang. INTERNATIONAL JOURNAL OF ALLIED HEALTH SCIENCES , 3 (2) pp.923-932
2019 Menopausal experience among postmenopausal women In Kuantan, Pahang - a qualitative study. Malaysian Family Physician , 14 (Supplement 2) pp.14-14
2019 Body weight perception and physical activity level among late adolescents in Kuantan, Pahang : a cross-sectional study. Malaysian Family Physician , 14 (Supplement 2) pp.15-15
2019 A review on body weight perception and its associated factors among adolescents in Malaysia and worldwide. World Journal Of Pharmaceutical And Medical Research , 5 (4) pp.25-29
2019 Body Mass Index status and its relationship with mode of delivery, birth weight and early feeding history among children in an urban area of Pahang. Medical Journal of Malaysia , 74 (Supplement 2) pp.69-69
2019 Comparing the effects of qur’an recitation and nature sounds on preoperative anxiety and physiological parameters among patients undergoing surgery at a teaching hospital. International Journal Of Allied Health Sciences , 3 (3 Special Issue) pp.842-842
2018 Level of sexual and reproductive health knowledge and attitude among early adolescent. International Medical Journal Malaysia , 17 (Supplementary Issue No 1) pp.45-45
2018 Mental health and early adolescent: a prevalence study. International Medical Journal Malaysia , 17 (Supplementary Issue No 1) pp.76-76
2018 Predicting sexual intention to engage in premarital sex among late adolescent in Kuantan government secondary schools: an application of the theory of planned behavior. International Medical Journal Malaysia , 17 (Supplementary Issue No 1) pp.25-25
2018 Learning style preferences among pre-clinical medical students in a public university in Pahang. The International Medical Journal Malaysia , 17 (Special issue 2) pp.11-16
2018 Hormone consumption among Mak Nyahs in Kuantan Town: A preliminary survey. The International Medical Journal of Malaysia , 17 (1) pp.63-70
2018 Knowledge and practices on i-Ta'aleem and other educational technologies among International Islamic University Malaysia Kulliyyah of Medicine lecturers. International Medical Journal Malaysia , 17 (Supplementary Issue 1) pp.47-47
2018 The relationship between eating habits and stress among undergraduate medical students of IIUM Kuantan. Malaysia Journal of Public Health Medicine , 18 (Supplement 2) pp.68
2018 Body weight perception versus body weight status: how good is the agreement?. International Medical Journal Malaysia , 17 (Supplementary Issue No 1) pp.77-77
2017 Nutritional knowledge, attitude and practice among antenatal and postnatal mothers in Hospital Tengku Ampuan Afzan (HTAA), Kuantan, Pahang 2016. International Medical Journal Malaysia (IMJM) , 17 (Special Issue 1) pp.167-173
2017 Knowledge, attitude and practice on dengue among adult population in Felda Sungai Pancing Timur, Kuantan, Pahang. International Medical Journal Malaysia (IMJM) , 16 (2) pp.3-9
2016 Validation of a new questionnaire assessing the health impact of divorce on women: An exploratory factor analysis. Malaysian Journal of Public Health Medicine , 16 (2) pp.64-71
2016 The prevalence of Internet addiction and its related factors among medical students of International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuantan Campus. Malaysian Journal of Public Health Medicine , 16 (Supplement 4) pp.122-122
2016 Peer influences and intention to smoke e-cigarette: A cross-sectionaL study among form 4 students of a secondary school in Kuantan,Pahang. Malaysian Journal of Public Health Medicine , 16 ((Supplement 4)) pp.120-120
2015 Nicotine dependence and quit smoking: a preliminary survey among adult males in Kuantan, Malaysia. International Medical Journal Malaysia , 14 (Supplement) pp.14-15

Conference or Workshop Item

2021 Development and acceptance of a newly developed nutrition resource kit for malnourished and at-risk elderly in Malaysian health clinic setting. In: 26th Malaysian Dietitians’ Association Conference
2021 The Effect of Structured Physical Activity among Pregnant Women on Maternal Health and Fetal Outcomes : A Systematic Review. In: 23rd Family Medicine Scientific Conference 2021
2021 The effectiveness of UNICEF/WHO 20-hour Breastfeeding Course in Improving Health Professionals’ Knowledge, Attitudes and Practice towards Breastfeeding in Malaysia: A Quasi Experimental Study. In: 23rd Family Medicine Scientific Conference
2021 Development and feasibility assessment of a nutrition screening guideline in elderly patients for use among healthcare staff in health clinic settings. In: 26th Malaysian Dietitians' Association Virtual Conference 2021
2021 Validity and reliability of the Malay Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS-M) among mothers with infants in Malaysia. In: 23rd Family Medicine Scientific Conference 2021
2020 Knowledge of postnatal care among confinement ladies in Malaysia during COVID-19 pandemic: a pilot study. In: IMAM Symposium 2020
2019 Sexual dysfunction among post-partum women and its associated risk factors in Primary Care Clinics in Kuantan, Pahang. In: Medical Research Symposium 2019
2019 Menopausal experience among postmenopausal women in Kuantan, Pahang - A qualitative study. In: 7 Asia Pacific Primary Care Research Conference
2019 Menopausal experience among postmenopausal women in Kuantan,Pahang—a qualitative study. In: 7th Asia Pacific Primary Care Research Conference
2019 Body weight perception and physical activity level among late adolescents in Kuantan, Pahang : A cross-sectional study. In: 7th Asia Pacific Primary Care Research Conference
2018 Knowledge, practice and barriers of pap smear screening among patients in obstetrics & gynecology ward of the largest government hospital in Pahang. In: Medical Research Symposium 2018
2018 The effects of subdermal etonorgestrel on body weight, blood pressure, menstrual and non-menstrual adverse effects between two BMI groups. In: Malaysian International Scientific Congress of Obstetrics & Gynaecology 2018
2018 A cross sectional study on quality of sleep among adult population in an urban area of Pahang. In: Medical Research Symposium 2018
2018 Sexual dysfunction among post partum women and its associated risk factors in primary care clinics in Kuantan, Pahang - a preliminary report. In: Empowering Primary Care Towards Universal Health
2018 Predicting sexual intention to engage in premarital sex among late adolescent in Kuantan government secondary schools: an application of the Theory of Planned Behavior. In: Medical Research Symposium 2018
2018 Food safety at home: knowledge and practices among adults in suburban community in Malaysia. In: International Society for Environmental Epidemiology and International Society of Exposure Science - Asia Chapter Conference 2018 (ISEE/ES-AC 2018)
2018 Interprofessional learning readiness among medical students in International Islamic University Malaysia using readiness for interprofessional learning scale inventory. In: Medical Research Symposium 2018
2018 Effectiveness of sexual and reproductive health education and attitude in early adolescent in Kuantan, Pahang. In: Medical Research Symposium 2018
2018 Level of sexual and reproductive health knowledge and attitude among early adolescent. In: Medical Research Symposium 2018
2018 Mental health and early adolescent: a prevalence study. In: Medical Research Symposium 2018
2018 Body weight perception versus body weight status, How good is the agreement. In: Medical Research Symposium 2018
2017 Oral health problem among pregnant mothers: age and attitude do matter. In: 1st IIUM International Dental Conference 2017 in Commemoration of the Kulliyyah of Dentistry 10th Anniversary (1st IIDC)
2017 Evaluation of knowledge and attitude towards oral health during pregnancy and common practices among pregnant women residing in Pahang, Malaysia. In: 1st IIUM International Dental Conference 2017 in Commemoration of the Kulliyyah of Dentistry 10th Anniversary (1st IIDC)
2017 Barriers To utilization of oral health care services among antenatal mothers in Kuantan, Pahang. In: 1st IIUM International Dental Conference 2017 in Commemoration of the Kulliyyah of Dentistry 10th Anniversary (1st IIDC)
2017 Knowledge, attitude and behaviour towards dietary salt intake among adults’ residents of sub-urban setting in Kuantan. In: 20th Family Medicine Scientific Conference
2016 Nutritional knowledge, attitude and practice during pregnancy among antenatal and postnatal mothers in HTAA, Kuantan, Pahang, Malaysia 2016. In: 12th Asia Pacific Congress in Maternal Fetal Medicine
2016 Nicotine dependence and quit smoking survey among current adult male smokers in Felda Bukit Goh, Kuantan, Pahang in 2015 . In: 62nd Myanmar Medical Conference
2016 Internet usage from Islamic perspective: a preliminary survey with first year medical students, Kuantan Campus, Pahang 2015. In: 2nd World Congress on Integration Islamicisation: Focus On Medical & Health Care Sciences 2016 (2WCII-2016)
2016 Prevalence of smartphone addiction and its related factors among pre-clinical students at IIUM Kuantan Campus 2016. In: 2nd Sabah Regional Public Health Conference & 11th Sabah Public Health Colloqium :Innovation & Transformation: Regional Public Health Of the Future
2016 Smoking dependency behaviour towards conventional & e-cigarette among selected government instituition in Indera Mahkota, Kuantan 2016. In: 2nd Sabah Regional Public Health Conference & 11th Sabah Public Health Colloqium :Innovation & Transformation: Regional Public Health Of the Future
2016 Knowledge, attitude and practice on hand hygiene among clinical year medical students in Islamic institution. In: 2nd World Congress on Integration Islamicisation: Focus On Medical & Health Care Sciences 2016 (2WCII-2016)
2016 Learning style preferences among Muslims pre-clinical medical students in an Islamic institution. In: 2nd World Congress on Integration Islamicisation: Focus On Medical & Health Care Sciences 2016 (2WCII-2016)
2016 Protection of life & progeny: do our mothers have good nutritional knowledge, attitude and practice?. In: 2nd World Congress on Integration Islamicisation: Focus On Medical & Health Care Sciences 2016 (2WCII-2016)
2015 A knowledge, attitude and practice (KAP) on dengue among adult population in Felda Sungai Panching Timur, Kuantan, Pahang. In: 18th Family Medicine Scientific Conference 2015
2015 Oral cancer awareness among dental patients attending polyclinic, kulliyyah of dentistry, International Islamic University Malaysia (IIUM): a preliminary study. In: 18th Malaysia Family Medicine Scientific Conference 2015
2015 Difficult to quit smoking beyond “nicotine dependence”: a preliminary survey among adult male smokers in Felda Bukit Goh,Kuantan Pahang, Malaysia. In: 5th Asia Pacific Primary Care research Conference
2015 Prevalence of risk for eating disorder amongst International Islamic University Malaysia medical students and its associated factors. In: Medical Research Symposium 2015
2015 Nicotine dependence and quit smoking: a preliminary survey among adult males in Kuantan, Malaysia. In: Medical Research Symposium 2015
2015 Nicotine dependency of adult male smokers and it’s socio-economic determinants. In: 18th Family Medicine Scientific Conference 2015
2014 The effectiveness of sexual and reproductive health (SRH) education programme among secondary school students in Felda, Pahang. In: 4th International Public Health Conference

Book

2021 Garis panduan saringan pemakanan untuk warga emas di klinik kesihatan. Kulliyyah Sains Kesihatan Bersekutu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . ISBN 9789672563402
2021 Kit pendidikan pemakanan: panduan mengurus dan mencegah malpemakanan dalam kalangan warga emas. Kulliyyah Sains Kesihatan Bersekutu, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia . ISBN 9789672563419
2017 Sexual and reproductive health among early adolescent a program effectiveness. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-418-718-7

Book Section