الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Muhammad Badri Bin Abdul Kudos
Lecturer

Print CV Email Me

Staff Details

  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Biopharmacy Biotechnology ~ Biopharmaceuticals
Clinical Pharmacy II 2010/2011
DOSAGE DESIGN I 2014/2015 2016/2017
DOSAGE DESIGN II 2014/2015 2017/2018
INDUSTRIAL PHARMACY 2014/2015
INNOVATIONS IN PHARMACY PRACTICE 2016/2017
ISLAMIC INPUT IN PHARMACY 2016/2017 2017/2018
LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2014/2015 2015/2016 2017/2018
PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY & BIOPHARMACEUTICAL 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
PROBLEM BASED LEARNING I 2010/2011
Physical Pharmacy II 2010/2011
RESEARCH PROJECT-LITERATURE SEARCH 2016/2017
STERILIZATION AND ASEPTIC TECHNOLOGY 2016/2017 2017/2018 2018/2019
STUDY CIRCLE 1 (SISTER) 2014/2015
STUDY CIRCLE 2 (SISTER) 2014/2015
Completed
2015 - 2019 Insulin potentiating activity of Coscinium fenestratum (Mengkunyit) in pancreatic beta cells
2015 - 2019 Insulin potentiating activity of Coscinium fenestratum (Mengkunyit) in pancreatic beta cells
Article
2020 Medicinal uses, phytochemistry, and pharmacological properties of Piper aduncum L. = Kegunaan perubatan, fitokimia dan sifat farmakologi piper aduncum L.. Sains Malaysiana , 49 (8) pp.1829-1851
2018 Selected natural agents used for cholesterol controls. Nutrition & Food Science , 48 (2) pp.301-317
2017 Chemical constituents and medical benefits of plantago major. Biomedicine & Pharmacotherapy , 96 pp.348-360

Conference or Workshop Item

2015 Selection of potentially optimized trypsin variant with a more hydrophobic cluster active site via a phage display approach. In: ASIAN Congress on Biotechnology 2015

Book

Book Section

2019 Coscinium fenestratum: a review on phytochemicals and pharmacological properties. In: Natural Bio-active Compounds Volume 2: Chemistry, Pharmacology and Health Care Practices Springer . ISBN 978-981-13-7204-9 , pp.107-126