الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Azwanis Binti Abdul Hadi
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Complementary/Alternative Medicine ~ Other Complementary/Alternative Medicine n.e.c.
ACCIDENT AND EMERGENCY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
DERMATOLOGY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
ELECTIVE POSTING 2022/2023 2023/2024
ELEMENTARY CLINIC 2022/2023 2023/2024
Elective Posting 2019/2020 2021/2022
FAMILY MEDICINE 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
FAMILY MEDICINE I 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
FAMILY MEDICINE II 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INSTITUTIONAL PRIMARY CARE CLINIC POSTING 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INSTITUTIONAL PRIMARY CARE POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTENSIVE INTRODUCTORY WEEK & INSTITUTIONAL INTENSIVE COURSE 2019/2020 2022/2023 2023/2024
INTERNAL MEDICINE POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
OBSTETRICS & GYNAECOLOGY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
OPHTHALMOLOGY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
ORTHOPAEDIC POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
OTORHINOLARYNGOLOGY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PAEDIATRIC POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PALLIATIVE CARE POSTING 2022/2023 2023/2024
PRIMARY CARE (MCHC) 2022/2023 2023/2024
PRIMARY HEALTH CARE CLINIC POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PSYCHIATRY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Palliative Care Posting 2019/2020 2021/2022
Primary Care (MCHC) 2021/2022
RADIOLOGY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
SURGERY POSTING 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
In Progress
2020 - Present Profiling a structured system of foot protection service in managing diabetic foot problem in primary care.
2019 - Present Identification of Mobile Gadget addiction among young children: formulation of a new screening algorithm
2019 - Present Identification of Mobile Gadget addiction among young children: formulation of a new screening algorithm
Unknown - Present Profiling a structured system of foot protection service in managing diabetic foot problem in primary care.
Unknown - Present Profiling a structured system of foot protection service in managing diabetic foot problem in primary care.
Completed
2017 - 2021 A STUDY ON DIABETIC FOOT AT RISK AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS ATTENDING PRIMARY HEALTH CLINICS IN KUANTAN.
2017 - 2021 A STUDY ON DIABETIC FOOT AT RISK AND ITS ASSOCIATED FACTORS AMONG TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS ATTENDING PRIMARY HEALTH CLINICS IN KUANTAN.
Article
2022 A child with unique skin pattern: a case report of Tinea imbricata. Medical Journal Malaysia , 77 (1) pp.113-115
2022 Prevalence of internet addiction among medical and non-medical students of International Islamic University (IIUM), Kuantan. IIUM Journal of Orofacial and Health Sciences , 3 (1) pp.54-54
2022 Right sided infective endocarditis masquerading as pulmonary tuberculosis: a case report. IIUM Journal of Orofacial and Health Sciences , 3 (1) pp.58-58
2022 Case report: a rare initial presentation of gastrointestinal symptoms in systemic Lupus Erythematosus. IIUM Journal of Orofacial and Health Sciences , 3 (Supplement 1) pp.64-64
2021 Successful pregnancy outcome in Eisenmenger Syndrome in pregnancy: a case report. Journal of Family Medicine Forecast , 4 (1) pp.1-2
2021 Parental awareness over their children’s internet usage: a review. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly And Disabled , 12 pp.30-35
2021 HIV: the basics. The Malaysia Medical Gazette , 12 January 2021
2021 HIV: commonly asked questions. The Malaysian Medical Gazette , 9 December 2021
2021 Exploring women’s perceptions and experiences of menopause among East Coast Malaysian women. Malaysian Family Physician , 16 (1) pp.84-92
2021 Madelung’s disease: a case report in an Asian patient. IIUM Journal of Orofacial and Health Sciences , 3 (Supplement 1) pp.65-65
2021 Level of self esteem among medical students in International Islamic University Malaysia Kuantan (IIUM) and its association with religiosity. International Journal of Human and Health Sciences (IJHHS) (Supplementary Issue) pp.S27-S27
2021 Level of self-esteem among Muslim medical students and its association with religiosity. The Malaysian Journal of Islamic Sciences , 33 (2) pp.17-35
2020 Smartphone addiction and its relationship with psychological health among Clinical Years Medical Students of International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuantan. IIUM Medical Journal Malaysia , 18 (2 Supplementary Issue No 2) pp.10-10
2020 Diabetic foot care practice and its associated factors among type 2 diabetes mellitus patients attending primary health clinics in Kuantan, Malaysia: a cross sectional study. International Medical Journal Malaysia , 19 (2) pp.13-19
2020 Quality of life of hypertensive patients visiting the Family Health Clinic, IIUM Kuantan. World Journal of Pharmaceutical Research , 9 (5) pp.63-74
2020 A survey on medication adherence and knowledge on hyperlipidaemia among hyperlipidaemia patients attending the IIUM Family Health Clinic, Kuantan. International Journal of Allied Health Sciences , 4 (2) pp.1223-1235
2020 Kenali gejala darah beku. The Malaysian Medical Gazette
2020 Prevalence and associated factors of diabetic foot at risk among type 2 diabetes mellitus patients attending primary health clinics in Kuantan. IIUM Medical Journal Malaysia , 19 (3) pp.11-19
2019 Depression, anxiety and stress among HIV patients in East Coast Malaysia. International Journal of Current Research , 11 (3) pp.2167-2170
2019 Menopausal experience among postmenopausal women In Kuantan, Pahang - a qualitative study. Malaysian Family Physician , 14 (Supplement 2) pp.14-14
2019 A review of the diabetic foot in Malaysian perspective. World Journal of Pharmaceutical and Medical Research , 5 (9) pp.40-43
2019 Prevalance and associated factors of diabetic foot at risk among type 2 diabetes mellitus patients attending primary health clinics in Kuantan. Malaysian Family Physician , 14 (Supplement 2) pp.16-16
2019 Smartphone addiction and its relationship with physiological health among students of a medical school in East Coast Malaysia. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research , 12 (8) pp.257-260
2019 Comparing the effects of qur’an recitation and nature sounds on preoperative anxiety and physiological parameters among patients undergoing surgery at a teaching hospital. International Journal Of Allied Health Sciences , 3 (3 Special Issue) pp.842-842
2018 Prevalence of depression amongst caregivers of stroke patients attending Hospital Universiti Sains Malaysia. International Medical Journal of Malaysia , 17 (Special Issue No 2) pp.195-200
2018 The man with sweaty palm and soles. Malaysian Family Physician , 13 (1) pp.52-54
2016 A study on burden among caregivers of stroke patients. IIUM Medical Journal Malaysia (IMJM) , 15 (Supplement Issue) pp.79-79

Conference or Workshop Item

2021 Development and validation of screen dependency scale (SDS) among pre-school children. In: 23rd Family Medicine Scientific Conference 2021
2021 Sociodemographic profile of preschool children with screen media dependency in urban area. In: Medical Research Symposium 2021
2021 Right-sided infective endocarditis masquerading as pulmonary tuberculosis: a case report. In: IIUM Research Day 2021: An International Online Event for Life Sciences
2021 Prevalence of internet addiction among medical and non-medical students of international Islamic university Malaysia. In: IIUM Research Day 2021
2021 A rare initial presentation: gastrointestinal symptoms in systemic lupus erythematosus and its differential diagnosis. In: IIUM Research Day 2021
2021 Development and validation of the Screen Dependency Scale (SDS) among pre-school children. In: 23RD FAMILY MEDICINE SCIENTIFIC CONFERENCE
2020 Level of self esteem among medical students in International Islamic University Malaysia (IIUM) and its association with religiosity. In: Islamic Medical Association of Malaysia Imam Symposium 2020
2019 Smartphone addiction and its relationship with psychological health among Clinical Years Medical Students of International Islamic University Malaysia (IIUM), Kuantan. In: Medical Research Symposium 2019
2019 Prevalance and associated factors of diabetic foot at risk among type 2 diabetes mellitus patients attending primary health clinics in Kuantan. In: 7th Asia Pacific Primary Care Research Conference
2019 Menopausal experience among postmenopausal women in Kuantan, Pahang - A qualitative study. In: 7 Asia Pacific Primary Care Research Conference
2019 Menopausal experience among postmenopausal women in Kuantan,Pahang—a qualitative study. In: 7th Asia Pacific Primary Care Research Conference
2017 Prevalence of depression and anxiety and stress among HIV patients in Kuantan. In: 1st International Community Health Conference (ICHC 2017)
2016 A study on depression among caregivers of stroke patients. In: 2nd World Congress on Integration and Islamicisation: Focus on Medical and Healthcare Science (2WCII 2016)

Book

2021 Bahagian 1 penggunaan skrin media di kalangan kanak-kanak: peranan ibu bapa. Malaysian Integrated Medical Professionals Association (MIMPA)
2021 Bahagian 2 penggunaan skrin media di kalangan kanak-kanak: peranan ibu bapa. Malaysian Integrated Medical Professionals Association (MIMPA)
2017 Burden among caregivers of stroke patients in Kelantan. IIUM Press . ISBN 978-967-418-713-2

Book Section

2021 Impak Covid-19 terhadap kesihatan mental rakyat Malaysia. In: Covid-19 dari perspektif sains sosial : implikasi dan solusi Universiti Malaysia Pahang . ISBN 9789672831099 , pp.19-34