الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohd. Yusof Bin Sainal
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Clinical Medicine ~ Surgery
ADVANCED GENERAL SURGERY POSTING 2020/2021 2021/2022 2022/2023
BASIC GENERAL SURGERY POSTING 2020/2021 2021/2022 2022/2023
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
GENERAL SURGERY 2017/2018 2018/2019
GENERAL SURGERY I 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
GENERAL SURGERY II 2021/2022 2022/2023
SPECIALISED SURGICAL POSTING 2020/2021 2021/2022 2022/2023
SUBSPECIALIZED SURGICAL POSTING 2022/2023
SURGERY, TRAUMA AND CRITICAL CARE 2018/2019 2019/2020 2020/2021
THE ALIMENTARY AND HEPATOBILIARY SYSTEMS 2019/2020
In Progress
2021 - Present Evaluation of Microsatellite Instability (MSI) for Stage IV Colorectal Cancer
2021 - Present Evaluation of Microsatellite Instability (MSI) for Stage IV Colorectal Cancer