الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Chu Seng Boon
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Dentistry ~ Prosthodontics
CONSERVATIVE DENTISTRY 2017/2018
CONSERVATIVE DENTISTRY YEAR 2 2019/2020
Conservative 2017/2018
Conservative Dentistry 2019/2020
DENTAL TECHNOLOGY (PROSTHETICS) 2017/2018
Dental Technology (Prosthetics) 2015/2016
INTEGRATED DENTAL PRACTICE 2019/2020 2020/2021
PROSTHETIC 2017/2018
PROSTHODONTICS 2017/2018
PROSTHODONTICS YEAR 2 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
PROSTHODONTICS YEAR 3 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
PROSTHODONTICS YEAR 4 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
PROSTHODONTICS YEAR 5 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Prosthetic Dentistry 2015/2016 2018/2019 2019/2020
Completed
2016 - 2020 Effect of different concentration of bleaching agents the micro hardness of resin composite-an in vitro study
2016 - 2020 Effect of different concentration of bleaching agents the micro hardness of resin composite-an in vitro study
Article
2021 Full mouth rehabilitation for severely worn dentition using fixed prostheses and tooth-supported partial overdenture: a case report. IIUM Journal of Orofacial and Health Sciences , 2 (2) pp.54-63

Conference or Workshop Item

2020 Webinar: discover dentistry with USM episode 10: post graduation pathways: part 1. In: Post Graduation Pathways: Part 1

Book

Book Section