الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohd Ridzuan Bin Mohd Said
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Complementary/Alternative Medicine ~ Other Complementary/Alternative Medicine n.e.c.
GENERAL MEDICAL SPECIALTY/GENERAL MEDICAL POSTING 2021/2022
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2019/2020 2021/2022
GENERAL MEDICINE/CCU/HDW/A&EPOSTING 2019/2020 2021/2022
INTERNAL MEDICINE I 2017/2018 2018/2019 2021/2022
INTERNAL MEDICINE II 2017/2018 2018/2019 2021/2022
SPECIALIZED POSTING 2021/2022