الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Imran Bin Zainal Abidin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Dentistry ~ Endodontics
CONSERVATIVE DENTISTRY YEAR 2 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
CONSERVATIVE DENTISTRY YEAR 3 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
CONSERVATIVE DENTISTRY YEAR 4 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
CONSERVATIVE DENTISTRY YEAR 5 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
Conservative Dentistry 2018/2019 2019/2020
Forensic Odontology 2018/2019
Integrated Dental Practice 2018/2019
In Progress
2019 - Present Healing potential and the predictability of obturation with GuttaFlow Bioseal. An in vitro study.
2019 - Present Healing potential and the predictability of obturation with GuttaFlow Bioseal. An in vitro study.