الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Nur Shuhada Binti Muhamad Tajudin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Agricultural ~ Agricultural Science And Technology ~ Crop Production and Agriculture Information System and Technology ~ Crop Nutrition
FINAL YEAR PROJECT 2 2020/2021
PLANT ECOLOGY 2016/2017
PLANT NUTRITION 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
PLANT PROTECTION 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
PLANT, SOIL AND CLIMATE CHANGE 2023/2024
PRINCIPLES OF PLANT SCIENCE 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
SOIL AND PLANT ANALYSIS 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2021/2022
SOIL AND PLANT WATER RELATIONS 2017/2018 2019/2020 2020/2021 2022/2023 2023/2024
SOIL ECOLOGY 2021/2022
SOIL MANAGEMENT 2016/2017 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
SOIL SCIENCE 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
In Progress
2021 - Present EVALUATION OF HEAVY METALS IN SOIL COLLECTED AROUND MINING SITE, CHINI, PAHANG
2020 - Present Kaedah Pengurusan Pembajaan dan Tanah untuk Peningkatan Hasil Halia Bentong
2020 - Present Kaedah Pengurusan Pembajaan dan Tanah untuk Peningkatan Hasil Halia Bentong
2019 - Present Geospatial methodology for assessing physico-chemical properties of oxisols on ex - bauxite mining and oil palm cultivated area.
2019 - Present In Vitro (Tissue Culture) Propagation of Bentong Ginger (Zingiber Officinale Var. Bentong)
2019 - Present In Vitro (Tissue Culture) Propagation of Bentong Ginger (Zingiber Officinale Var. Bentong)
2019 - Present Bengkel: Kaedah Pengurusan Tanah Untuk Penanaman Halia Bentong
2019 - Present Investigation of Phytomining of gold by Phyllanthus rufuschaneyii
2019 - Present Geospatial methodology for assessing physico-chemical properties of oxisols on ex - bauxite mining and oil palm cultivated area.
2019 - Present Investigation of Phytomining of gold by Phyllanthus rufuschaneyii
2019 - Present Bengkel: Kaedah Pengurusan Tanah Untuk Penanaman Halia Bentong
Unknown - Present IMPROVEMENT OF BENTONG GINGER CULTIVATION METHOD THROUGH FERTIGATION AND SUSTAINABLE FARMING APPROACH FOR B40 FARMERS.
Unknown - Present Empowering Disabled Community Through Modern Agriculture
Unknown - Present Improving community quality of life through edible gardening
Unknown - Present Improving community quality of life through edible gardening
Unknown - Present Empowering Disabled Community Through Modern Agriculture
Unknown - Present IMPROVEMENT OF BENTONG GINGER CULTIVATION METHOD THROUGH FERTIGATION AND SUSTAINABLE FARMING APPROACH FOR B40 FARMERS.
Completed
2016 - 2018 Kajian Kesesuaian Kaedah Prosedur Penentuan Kawasan Hutan yang Tinggi Nilai Pemuliharaan (HCVF)untuk Digunapakai bagi Menentukan HCVF di kawasan Hutan Paya Laut di Johor
2016 - 2018 Comparative palynology of selected species in Sterculiaceae
2016 - 2018 Comparative palynology of selected species in Sterculiaceae
2016 - 2018 Kajian Kesesuaian Kaedah Prosedur Penentuan Kawasan Hutan yang Tinggi Nilai Pemuliharaan (HCVF)untuk Digunapakai bagi Menentukan HCVF di kawasan Hutan Paya Laut di Johor
2015 - 2019 NEW TITLE : Early growth,yield performance,nutritional content and root anatomy of two Ficus carica as affected by different planting medium Growth Performance and Yield of Ficus Carica (FIG) As Affected by Organic Fertilizer
2015 - 2019 Effective Usage of Bris Soil in Combination with Compost Amendments on the Planting of FIG (FICUS CARICA)
2015 - 2019 Effective Usage of Bris Soil in Combination with Compost Amendments on the Planting of FIG (FICUS CARICA)
2015 - 2019 NEW TITLE : Early growth,yield performance,nutritional content and root anatomy of two Ficus carica as affected by different planting medium Growth Performance and Yield of Ficus Carica (FIG) As Affected by Organic Fertilizer
Unknown - 2021 Improving community quality of life through edible gardening
Article
2021 Early development of fig (Ficus carica L.) root and shoot using different propagation medium and cutting types. Tropical Life Sciences Research , 32 (1) pp.81-88
2021 Leaf anatomy and micromorphology of selected Euphorbiaceae species in Kuantan, Pahang, Malaysia. Engineering Heritage Journal (GWK) , 5 (1) pp.34-36
2021 Effectivenes of organic and inorganic fertilizer in enhancing growth of ipomoea aquatica (water spinach) in two different types of soil. Tropical Agrobiodiversity (TRAB) , 2 (1) pp.29-34
2020 Nutritional value of selected edible Ficus fruit in Kuantan. Journal of Tropical Life Science , 10 (1) pp.11-14
2020 The variation of cystoliths and its taxonomic significance in acanthaceae of peninsular Malaysia. Malaysian Applied Biology Journal , 49 (5) pp.25-31
2020 Influence of planting mediums on growth of Ficus Carica. International Journal of Biosciences , 17 (1) pp.245-250
2020 Early growth response and nutrients quality of fig (Ficus carica l.) planted on bris soil effected by chicken manure amendments. Journal Clean WAS , 4 (2) pp.46-50
2020 The effect of different growing medium combination on growth and yield of Boesenbergia rotunda. Malaysian Journal of Halal Research Journal (MJHR) , 3 (2) pp.41-42
2020 Quantifying spatial variability of soil and leaf nitrogen, phosphorous and potassium of basal stem rot infected oil palms using geospatial information system. Journal of Oil Palm Research , 32 (3) pp.427-438
2020 Yield performance of Ficus carica as affected by different rate of chicken manure. Indian Journal of Agricultural Research , 54 (6) pp.807-810
2019 Figs (Ficus Carica L.): cultivation method and production based in Malaysia. Engineering Heritage Journal , 3 (2) pp.6-8
2019 Effects of different chicken manure rates of on early growth of fig (Ficus Carica). Environmental Contaminants Reviews (ECR) , 2 (1) pp.19-22
2018 Diversity and distribution of fern species in selected trail in Kuantan Pahang. Science Heritage Journal/Galeri Warisan Sains , 2 (1) pp.4-9
2018 Comparative leaf anatomy of selected medicinal plants in Acanthaceae. International Medical Journal Malaysia , 17 (Special Issue 2) pp.17-24
2018 Trichome morphology in staurogyne wall. (Acanthaceae) from peninsular Malaysia. Malayan Nature Journal , 70 (2) pp.239-244
2016 Determination and mapping of calcium and magnesium contents using geostatistical techniques in oil palm plantation related to basal stem rot disease. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) , 38 (1) pp.23-30
2015 Predicting the variability of copper and zinc in leaf and soil of oil palm planted on a 12 ha land using geospatial information system technology. Jurnal Teknologi , 77 (24) pp.113-118
2011 Spatial concentrations of Lead and Copper in bottom sediments of Langkawi coastal area, Malaysia. Research Journal of Environmental Sciences , 5 (2) pp.179-186
2011 Concentrations of lead copper and zinc in the bottom sediments of Tuba island waters of Langkawi, Malaysia. Oriental Journal of Chemistry , 27 (2) pp.505-510
2010 Spatial distribution of organic carbon contents of Langkawi island coastal waters, Malaysia. Oriental Journal of Chemistry , 26 (3) pp.851 -855
2010 Distribution of Chromium, Manganese and Cobalt in the Bottom Sediment of Pahang River-Estuary, Pahang, Malaysia. Journal of Applied Sciences , 10 (23) pp.3122-3126

Conference or Workshop Item

2017 Potting media influence on root development of fig (Ficus curicuL.). In: 6th International Conference on Advancement in Science and Technology (ICAST) 2017
2017 Comparative study of root anatomical character of Ficus carica L. between different planting medium. In: International Conference on Advancement in Science and Technology (iCAST 2017)
2016 Comparative leaf anatomy of selected medicinal plants in Acanthaceae. In: 2nd World Congress on Islamization and Integration of Knowledge: Focus on Medical and Health Care Practices. 2016 (2WCII 2016)

Book

Book Section

2021 Adventitious rooting of fig (Ficus carica L.) stem cuttings in the Sandy Bris Soil. In: Recent Advances in Ficus Research Noor Publishing . ISBN 978-620-3-86004-7 , pp.84-91