الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Rosshaniszan Binti Mohd Kamarul Zaman
Dietician

Print CV Email Me

Staff Details

CLINICAL ROTATION OUTPATIENT: OBESITY AND METABOLIC SYNDROME 2018/2019
CLINICAL ROTATION OUTPATIENT: WOMEN, INFANT AND CHILD 2018/2019
CLINICAL ROTATION: CARDIOLOGY 2018/2019
CLINICAL ROTATION: CRITICAL CARE 2018/2019
CLINICAL ROTATION: GENERAL MEDICINE 2018/2019
CLINICAL ROTATION: INPATIENT 1 2021/2022 2022/2023
CLINICAL ROTATION: INPATIENT 2 2021/2022 2022/2023
CLINICAL ROTATION: INPATIENT 3 2021/2022 2022/2023
CLINICAL ROTATION: ONCOLOGY, GERIATRICS AND EXTENDED CARE 2018/2019
CLINICAL ROTATION: OUTPATIENT 1 2019/2020 2022/2023 2023/2024
CLINICAL ROTATION: OUTPATIENT 2 2019/2020 2022/2023 2023/2024
CLINICAL ROTATION: PEDIATRICS 2018/2019
CLINICAL ROTATION: RENAL AND DIALYSIS 2018/2019
CLINICAL ROTATION: SURGERY 2018/2019
PROFESSIONAL DIETETICS 2019/2020 2022/2023 2023/2024
In Progress
2019 - Present Intervention Program for Stunting Problem among Children in Pahang #anakmalaysiatinggi
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section