الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Hilmi Bin Hela Ladin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Engineering Tech ~ Engineering And Technology ~ Automotive Engineering ~ Noise, Vibration and Harshness (NVH)
AUTOMOTIVE ENGINEERING LAB III 2019/2020
AUTOMOTIVE ENGINEERING LAB IV 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Automotive Engineering Lab III 2018/2019
CONTROL SYSTEMS 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
DYNAMICS 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
ENGINEERING MECHANICS 2021/2022
INTRODUCTION TO AUTOMOTIVE ENGINEERING 2016/2017 2017/2018 2019/2020
MECHANICAL VIBRATIONS 2019/2020
Mechanical Vibrations 2020/2021 2021/2022
PROJECT I 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
PROJECT II 2018/2019
In Progress
Unknown - Present Modeling of Optimal Reconfigurable Microgrid for Electric Vehicle Integration
Unknown - Present Modeling of Optimal Reconfigurable Microgrid for Electric Vehicle Integration
Article
2020 Quantitative roughness characterization of non-gaussian random rough surfaces by ultrasonic method using pitch-catch and pulse-echo configurations. International Journal of Mechanical and Mechatronics Engineering , 20 (1) pp.80-87

Conference or Workshop Item

Book

Book Section