الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Amalina Binti Haydar Ali Tajuddin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Complementary/Alternative Medicine ~ Other Complementary/Alternative Medicine n.e.c.
ELEMENTARY CLINIC 2022/2023 2023/2024
GENERAL MEDICAL SPECIALTY/GENERAL MEDICAL POSTING 2021/2022
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2021/2022 2022/2023 2023/2024
GENERAL MEDICINE I 2022/2023 2023/2024
GENERAL MEDICINE II & SUBSPECIALTY POSTING II 2022/2023
GENERAL MEDICINE/CCU/HDW/A&EPOSTING 2021/2022
INTERNAL MEDICINE I 2017/2018 2018/2019 2021/2022 2022/2023 2023/2024
INTERNAL MEDICINE II 2017/2018 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
MEDICAL CONDITIONS 1 : CARDIORESPIRATORY & CARDIOVASCULAR 2016/2017
SPECIALIZED POSTING 2021/2022
SUBSPECIALTY POSTING I 2023/2024
THE ENDOCRINE, REPRODUCTIVE AND URINARY SYSTEMS 2021/2022 2022/2023