الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Siti Shafiqah Binti Ahmad Shaharuddin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Physical Sciences ~ Advancement of Physical Sciences Knowledge ~ Other Advancement of Physical Sciences Knowledge n.e.c.
APPLIED SPECTROSCOPY 2019/2020
CALCULUS 2022/2023
CLASSICAL MECHANICS 2021/2022 2022/2023
ELECTRICITY AND MAGNETISM I 2017/2018
INDUSTRIAL TRAINING 2019/2020 2020/2021 2021/2022
LINEAR ALGEBRA 2016/2017
RADIATION BIOPHYSICS 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
SOLID STATE PHYSICS 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023
STATISTICAL PHYSICS I 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2022/2023
Completed
2016 - 2020 Modelling and fabrication of polymer microfluidic channel for optical biosensor
2016 - 2020 A new generation of radiation dosimeters
2016 - 2020 Modelling and fabrication of polymer microfluidic channel for optical biosensor
2016 - 2020 A new generation of radiation dosimeters