الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Muhammad Ateeq Md Jalil
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Clinical Medicine ~ Surgery
ELEMENTARY CLINIC 2022/2023
GENERAL MEDICAL SPECIALTY/GENERAL MEDICAL POSTING 2021/2022
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2019/2020 2021/2022 2022/2023
GENERAL MEDICINE I 2022/2023 2023/2024
GENERAL MEDICINE II & SUBSPECIALTY POSTING II 2022/2023 2023/2024
GENERAL MEDICINE/CCU/HDW/A&EPOSTING 2021/2022
INTERNAL MEDICINE I 2021/2022 2022/2023
INTERNAL MEDICINE II 2017/2018 2021/2022 2022/2023
SPECIALIZED POSTING 2021/2022