الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Norhanis Diyana Binti Nizarudin
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

COMMUNITY LANDSCAPE DESIGN 2018/2019 2023/2024
DESIGN THESIS PROJECT 2022/2023
DESIGN THESIS RESEARCH 2022/2023 2023/2024
GIS FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE 2017/2018 2018/2019 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
LANDSCAPE AND URBAN PLANNING 2019/2020
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 4 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 5 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
LANDSCAPE HERITAGE AND CULTURAL STUDIES 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
LANDSCAPE RESOURCE PLANNING 2017/2018
LANDSCAPE RESOURSCE PLANNING 2020/2021 2021/2022
LANDSCAPE SEMINAR 2022/2023
PARKS AND RECREATIONAL PLANNING 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PLANTING DESIGN 2021/2022
URBAN LANDSCAPE DESIGN 2020/2021
Completed
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM (PULAU PINANG))
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAM PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM (PULAU PINANG))
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN AUTO CAD & REVIT UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM NEGERI PAHANG
2021 - 2021 KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM PADA 21-23 SEPT 2021
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2020 - 2020 Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2018 - 2018 PROGRAMMING DURING WORLD URBAN FORUM 9: ACTIVATING URBAN SPACES
2018 - 2018 PROGRAMMING DURING WORLD URBAN FORUM 9: ACTIVATING URBAN SPACES
2017 - 2018 Kajian Pelan Induk Pembangunan
2017 - 2018 Kajian Pelan Induk Pembangunan
2017 - 2017 Tree Mapping and Inventory for Tun Perak Pocket Park
2017 - 2017 Tree Mapping and Inventory for Tun Perak Pocket Park
In Progress
2021 - Present KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM PADA 21-23 SEPT 2021
2021 - Present KURSUS PEMPROSESAN PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN AUTO CAD & REVIT UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM NEGERI PAHANG
2021 - Present UEM Group Art Project: Special Commissioned Paintings for UEM Group Offices
2020 - Present Kajian Meningkat Imej Serta Identiti Bandar Diraja Pekan, Pahang
2020 - Present Kajian Meningkat Imej Serta Identiti Bandar Diraja Pekan, Pahang
Unknown - Present Empowering Team Creativity for the Youth at PPR Gombak Setia
Unknown - Present KURSUS PEMPROSESAM PELAN MENGGUNAKAN PERISIAN REVIT SECARA ATAS TALIAN UNTUK PEGAWAI KESELAMATAN KEBAKARAN JBPM (PULAU PINANG))
Article
2021 Communal landscape design: implementation at low-cost flat in Selayang, Selangor. Design Ideals Journal , 3 (1) pp.19-26
2016 Spatial and sociocultural aspects of urban mosque open spaces in Kuala Lumpur, Malaysia: a mixed-method approach. Environment -Behaviour Proceedings Journal pp.43-52

Conference or Workshop Item

2021 Web-based application for enhancing on-site and remote data collection process during pandemic: an exploratory study. In: International Conference on Integrated Urban Planning 2021
2020 COMPOSTUDIO Model: an interactive method for immersive project-based learning in built environment studios. In: International Putra Innocreative Carnival In Teaching And Learning (PicTL 2020):International Putra InnoCreative Poster Competition 2020
2019 Determinants of occupancies and patterns of the multicultural societies at the urban mosque open spaces in Kuala Lumpur, Malaysia. In: International Graduate Conference of Built Environment and Surveying
2019 Human interaction theory for sustainable city. In: International Conference on Sustainable Energy and Green Technology 2018
2014 Changing urban mosques in the city: the role of communal and intercultural spaces in Malaysia. In: International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)
2013 Landscape design as part of green and sustainable building design. In: 3rd International Conference on Green Building Technology and Materials
2013 The importance and involvement of landscape architecture in the Green Building Index (GBI) practice. In: International Conference on Materials, Architecture and Engineering Technology (ICMAET 2013)
2012 The importance and involvement of landscape architecture in the Green Building Index (GBI) practice. In: 1st International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment 2012 (ICITSBE 2012)
2012 The importance and involvement of landscape architecture in the Green Building Index (GBI) practice. In: 1st International Conference on Islamic Built Environment (IBECONF) 2012
2011 Landscape design as part of green and sustainable building design. In: International Conference on Universal Design in Built Environment (ICUDBE 2011)
2011 The Green Building Index (GBI): an innovation in landscape architecture . In: 1st IFLA Asia Pacific Region Symposium on Landscape Architecture Education (SOLARE 2011)
2011 The Green Building Index (GBI) on landscape architecture scope of works. In: 10th Management in Construction Research Association Conference (MiCRA) 2011
2010 The application of the Green Building Index (GBI) on sustainable site planning and management for residential new construction: prospects and future benefits. In: Sustainable Tropical Environmental Design Conference 2010 (SUSTED 2010)

Book

Book Section

2021 Spicy ke Ori?. In: Charting the Course Beyond the Horizon: How to Uplift Your Team and Transform Your Organisation Penerbit UTeM Press . ISBN 978-967-2454-70-0 , pp.191-200
2011 Landscape design as part of green and sustainable building design . In: Green Architecture in Built Environment IIUM Press . ISBN 9789674180393 , pp.43-51