الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Mohd Fauzihan Bin Karim
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Biological Sciences ~ Botany ~ Plant Physiology
CELLULOSE, PROTEIN & LIPID BIOSYNTHESIS 2018/2019
FINAL YEAR PROJECT 2 2020/2021
PHOTOSYNTHESIS & RESPIRATION 2017/2018 2018/2019
PLANT GROWTH REGULATION 2017/2018
PLANT METABOLISM 2017/2018
PLANT NUTRITION 2018/2019
PLANT PHYSIOLOGY 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PLANT PROPAGATION 2020/2021 2021/2022
PLANT, SOIL AND CLIMATE CHANGE 2017/2018 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
PRINCIPLES OF PLANT SCIENCE 2017/2018
PROJECT SEMINAR 2021/2022
SEED SCIENCE 2018/2019
SOIL AND PLANT ANALYSIS 2018/2019 2019/2020 2021/2022 2022/2023 2023/2024
SOIL AND PLANT WATER RELATIONS 2017/2018 2019/2020 2020/2021 2022/2023 2023/2024
In Progress
2020 - Present Elucidation on the effects of seed biopriming using phytohormones-producing endophytic bacteria on plant water deficit resistance
2020 - Present Kaedah Pengurusan Pembajaan dan Tanah untuk Peningkatan Hasil Halia Bentong
2020 - Present Kaedah Pengurusan Pembajaan dan Tanah untuk Peningkatan Hasil Halia Bentong
2019 - Present Bengkel: Kaedah Pengurusan Tanah Untuk Penanaman Halia Bentong
2019 - Present Understanding the evolution mechanism in the genome of mangosteen origin, G. malaccensis.
2019 - Present Systematic characterization, cytogenetic and ethnobotanical analyses of Acanthaceae in Peninsular Malaysia
2019 - Present In Vitro (Tissue Culture) Propagation of Bentong Ginger (Zingiber Officinale Var. Bentong)
2019 - Present Bengkel: Kaedah Pengurusan Tanah Untuk Penanaman Halia Bentong
2019 - Present In Vitro (Tissue Culture) Propagation of Bentong Ginger (Zingiber Officinale Var. Bentong)
2019 - Present Understanding root acclimation of rice to drought stress through cytogenetic analysis and its interactions with root development and architecture.
2019 - Present Understanding root acclimation of rice to drought stress through cytogenetic analysis and its interactions with root development and architecture.
2019 - Present Understanding the evolution mechanism in the genome of mangosteen origin, G. malaccensis.
2019 - Present Systematic characterization, cytogenetic and ethnobotanical analyses of Acanthaceae in Peninsular Malaysia
2018 - Present Biofortification of Roots of Ficus Carica with Plant Growth Promoting Rhizobacteria Under Flooding Stress Environment.
2018 - Present Biofortification of Roots of Ficus Carica with Plant Growth Promoting Rhizobacteria Under Flooding Stress Environment.
Unknown - Present Empowering Disabled Community Through Modern Agriculture
Unknown - Present IMPROVEMENT OF BENTONG GINGER CULTIVATION METHOD THROUGH FERTIGATION AND SUSTAINABLE FARMING APPROACH FOR B40 FARMERS.
Unknown - Present Empowering Disabled Community Through Modern Agriculture
Unknown - Present IMPROVEMENT OF BENTONG GINGER CULTIVATION METHOD THROUGH FERTIGATION AND SUSTAINABLE FARMING APPROACH FOR B40 FARMERS.
Article

Conference or Workshop Item

Book

Book Section