الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Tamil Chelvan S/O Meenakshi Sundram
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Natural Science ~ Chemical Sciences ~ Organic Chemistry ~ Natural Products Chemistry
  • Natural Science ~ Bioinformatics ~ Computational Molecular Biology ~ Gene Expression Analyses
  • Natural Science ~ Bioinformatics ~ Systems Biology ~ Cellular Metabolomics
  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Molecular Biology ~ Gene Transformation
  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Plant Biotechnology ~ Tissue Culture
  • Biotechnology ~ Biotechnology ~ Plant Biotechnology ~ Transgenic Plant (Including Transgenic Crops from the Aspects of Pest and Disease Resistance, Increase Shelf Life, Colour and Nutritional Enhancement, Drought, Salinity and Flooding Resistance)
  • Medical And Health ~ Medical And Health Sciences ~ Pharmacy ~ Pharmaceutical Biotechnology
FINAL YEAR PROJECT 2 2020/2021
HERBS AND MEDICINAL PLANTS 2021/2022
HERBS AND NATURAL SUPPLEMENTS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
INTERNSHIP 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
MEDICINAL PLANT PRODUCTS 2018/2019 2019/2020
PHYTOCHEMISTRY 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2022/2023
PLANT CELL BIOLOGY 2017/2018
PLANT METABOLISM 2017/2018
PLANT NATURAL PRODUCTS 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
PLANT PROTEOMICS 2018/2019
PRINCIPLES OF CELL BIOLOGY 2022/2023
USRAH IN ACTION 1 2022/2023
USRAH IN ACTION 2 2022/2023
In Progress
2020 - Present Kaedah Pengurusan Pembajaan dan Tanah untuk Peningkatan Hasil Halia Bentong
2020 - Present Kaedah Pengurusan Pembajaan dan Tanah untuk Peningkatan Hasil Halia Bentong
2019 - Present In vitro propagation of Etlingera elatior J. (Torch ginger) via indirect regeneration
2019 - Present Bengkel: Kaedah Pengurusan Tanah Untuk Penanaman Halia Bentong
2019 - Present In Vitro (Tissue Culture) Propagation of Bentong Ginger (Zingiber Officinale Var. Bentong)
2019 - Present In vitro propagation of Etlingera elatior J. (Torch ginger) via indirect regeneration
2019 - Present Bengkel: Kaedah Pengurusan Tanah Untuk Penanaman Halia Bentong
2019 - Present In Vitro (Tissue Culture) Propagation of Bentong Ginger (Zingiber Officinale Var. Bentong)
2018 - Present Metabolic engineering of Synechocystis sp. PCC 6803 (cyanobacteria) for biosynthesis of selected steviol precursors
2018 - Present SEPARATION AND IDENTIFICATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM ANISOPHYLLEA DISTICHA USING SUPERCRITICAL FLUID METHOD
2018 - Present Metabolic engineering of Synechocystis sp. PCC 6803 (cyanobacteria) for biosynthesis of selected steviol precursors
2018 - Present SEPARATION AND IDENTIFICATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM ANISOPHYLLEA DISTICHA USING SUPERCRITICAL FLUID METHOD
Completed
2018 - 2021 SEPARATION AND IDENTIFICATION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM ANISOPHYLLEA DISTICHA USING SUPERCRITICAL FLUID METHOD
Article
2022 Current status and biotechnological development of etlingera elatior, a promising horticultural and medicinal plant. The Journal of Horticultural Science And Biotechnology
2021 Optimisation of Culture Condition for Sacha Inchi (Plukenetia Volubilis) Callus Induction. Tropical Agroecosystems , 2 (2) pp.87-90
2021 Transcriptome profiling of Stevia rebaudiana MS007 revealed genes involved in flower development. Turkish Journal of Biology , 45 pp.1-10
2021 Commercial potentials and agronomic status of etlingera elatior, a promising horticulture plant from zingiberaceae family. AGRIVITA, Journal of Agricultural Science , 43 (3) pp.665-678
2020 De novo transcriptome dataset of Stevia rebaudiana accession MS007. Data in Brief , 28 pp.1-3
2019 A Review of approaches in steviol glycosides synthesis. International Journal of Life Sciences and Biotechnology , 2 (3) pp.145-157
2019 Antioxidant and cytotoxic effects of Curcuma mangga and Bosenbergia rotunda ethanolic extracts on Mcf-7 cancer cell lines. Science Heritage Journal (GWS) , 3 (2) pp.10-14
2018 science@iium. science@iium (December 2018) pp.1-40
2018 Biosynthesis of bioactive diterpenoids in the medicinal plant Vitex agnus-castus. Plant Journal , 93 (5) pp.943-958
2018 Science@iium. science@iium pp.1-40

Conference or Workshop Item

2021 In silico CHARACTERIZATION OF UGT76G1 PROTEIN IN Stevia rebaudiana BERTONI ACCESSIONS MS007. In: 4th International Conference on Molecular Biology and Biotechnology (4th ICMBB2021), Kuala Lumpur, Malaysia
2021 Plant Growth-Promoting Features of Bacterial Endophytes Isolated from Etlingera Elatior. In: International Congress of the Malaysian Society for Microbiology 2021 (ICMSM2021)
2019 Plant tissue culture as a tool for sustainable production of bentong ginger (Zingiber officinale var. Bentong) plantlets. In: Kuantan Research Day 2019

Book

Book Section

2021 Current trend in biotechnology and molecular biology of fig (Ficus carica L.). In: Recent Advances in Ficus Research Noor Publishing . ISBN 9786203860047 , pp.55-65