الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Kaoutar Guediri
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Details

  • Humanities ~ Humanities ~ Historical and Civilisation Studies ~ Europe, the Mediterranean and the Levant
  • Humanities ~ Humanities ~ Historical and Civilisation Studies ~ Modern History
FINAL YEAR PROJECT I 2019/2020 2020/2021
FINAL YEAR PROJECT II 2019/2020 2020/2021
HISTORY OF ISRAELI-PALESTINIAN CONFLICT 2019/2020 2020/2021
HISTORY OF THE MAGHRIB AND ANDALUS 2018/2019 2019/2020 2020/2021
HISTORY OF THE UNITED STATES 2018/2019 2019/2020 2020/2021
INTRODUCTION TO HISTORY AND CIVILIZATION 2018/2019 2019/2020
MODERN HISTORY OF THE ARAB WORLD 2018/2019 2019/2020 2020/2021
ORIENTALISM 2019/2020 2020/2021
RESEARCH METHODOLOGY 2020/2021
RESEARCH PAPER I 2018/2019 2019/2020
RESEARCH PAPER II 2019/2020 2020/2021
In Progress
2020 - Present Review of a Modern History of the "Arab World"