الباحثين

الباحثين

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Muhammad Ihsan Bin Shaharil
Academic Fellow

Print CV Email Me

Staff Details

ARCHITECTURAL DESIGN 1 (STUDIO) 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
ARCHITECTURAL DESIGN 2 (STUDIO) 2021/2022 2022/2023
ARCHITECTURAL DESIGN 3 (STUDIO) 2023/2024
ARCHITECTURAL DESIGN 4 (STUDIO) 2023/2024
ARCHITECTURAL DESIGN 6 (STUDIO) 2018/2019 2019/2020 2020/2021
ARCHITECTURAL GRAPHICS 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024
COMPUTER AIDED DESIGN - 2D 2018/2019 2019/2020
COMPUTER AIDED DESIGN 1 2021/2022 2022/2023
HERITAGE STUDIES 1 2020/2021 2023/2024
HERITAGE STUDIES 2 2020/2021
INTRO. TO BUILT ENVIRONMENT 2020/2021
WORKING DRAWING AND SPECIFICATION 2019/2020 2021/2022 2022/2023
In Progress
2019 - Present INVENTORY OF MALAY ARCHITECTURAL HERITAGE IN GOMBAK DISTRICT, KUALA LUMPUR
2019 - Present INVENTORY OF MALAY ARCHITECTURAL HERITAGE IN GOMBAK DISTRICT, KUALA LUMPUR
Article
2021 Kebun Komuniti Masjid: Ensuring food system resilience for affordable urban housing communities in the post-pandemic era. Habitat Magazine pp.82-85

Conference or Workshop Item

2021 Revealing the unsung community masjids of Gombak to the Nation’s history. In: The International Conference on Heritage and Cultural Conservation (InHERIT) 2020

Book

Book Section