الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Faizal Kamal Bin Mohamed
Administrative Officer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Bachelor of Laws (Civil and Shariah) - Bachelor Degree, International Islamic University Malaysia
  • Matriculation Certificate - Certificate, International Islamic University Malaysia
LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021