الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Omar Shariff Bin Sagol Amit
Administrative Officer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Bachelor of Science (Human Resource Development) - Bachelor Degree, Universiti Putra Malaysia (UPM)
DECISION SCIENCE 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
MARKETING PRINCIPLES 2003/2004
OPERATIONS MANAGEMENT 2003/2004 2005/2006
PRINCIPLES AND PRACTICE OF MANAGEMENT 2002/2003