الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Hasmanizam Bin Abdul Majid
Information Technology Officer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Management Information System - Bachelor Degree, International Islamic University Malaysia
  • Matriculation Certificate - Certificate, International Islamic University Malaysia
FAMILY MANAGEMENT AND PARENTING 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
LEADERSHIP AND MANAGEMENT 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2016/2017 2018/2019