الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Wahida Binti Baharuddin
Medical Laboratory Technologist

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Diploma In Medical Laboratory Technology - Diploma, Universiti Darul Iman (UDM)
HUMAN STRUCTURE & FUNCTION 1 2019/2020
NATURAL PRODUCT & HERBAL MEDICINE 2019/2020
PATHOLOGY & PHARMACOLOGY 2019/2020
PHYSIOLOGY 1 2019/2020