الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Shamsuddin Bin Abdullah
Matriculation Lecturer

Print CV Email Me

Staff Detail


  • Human Sciences - Bachelor Degree, International Islamic University Malaysia
  • Unspecified ~ Social Science & Humanities ~ Social Science & Humanitiess ~Social Science & Humanities - Psychology
BASIC POLITICAL SCIENCE 2018/2019 2019/2020
BASIC PSYCHOLOGY 2018/2019 2019/2020
INTRO. TO CREATIVE & CRITICAL THINKING 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
PUBLIC SPEAKING 2015/2016 2017/2018
SOCIAL STUDIES 2015/2016
THINKING SKILLS 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2020/2021
WRITING SKILLS 2018/2019 2019/2020