الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Farhana Binti Ismail
Assistant Professor

Print CV Email Me

Staff Detail


  • MRCP(UK) - Masters Degree (Clinical Specialist), Royal College of Physician, United Kingdom
  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, and the Art of Obstetrics - Bachelor Degree, National University of Ireland
GENERAL MEDICAL SPECIALTY/GENERAL MEDICAL POSTING 2019/2020 2020/2021
GENERAL MEDICINE & GENERAL SURGERY 2019/2020 2020/2021
GENERAL MEDICINE/CCU/HDW/A&EPOSTING 2019/2020 2020/2021
INTERNAL MEDICINE I 2018/2019 2019/2020 2020/2021
INTERNAL MEDICINE II 2018/2019 2019/2020 2020/2021
SPECIALIZED POSTING 2019/2020 2020/2021