Kwa jina la Mwenyeezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu
Maelezo ya Sura:

Samahani maelezo ya Sura hii bado hayajawa tayari,

Inshaallah yatakuwa tayari hivi karibuni.
Ahsante.

Copyright © 22 August 1997, Sheikh Ali Muhsin Al Barwani