Pengumuman

Pengumuman

Congratulations to Prof. Tpr. Dr. Mariana Mohamed Osman for successfully securing consultancy project

Congratulations to Prof. Tpr. Dr. Mariana Mohamed Osman for successfully securing consultancy project

Tarikh : 21 December 2020

Dilaporkan Oleh : syarel azill yaali

Kategori : IIUM Community


Share

KAED would like to congratulate Prof. Tpr. Dr. Mariana Mohamed Osman from the Kulliyyah of Architecture And Environmental Design (KAED) for successfully securing consultancy project;  Kajian Cadangan Penubuhan Semula Lembaga Kemajuan Pahang Tenggara (DARA) Dan Lembaga Kemajuan Wilayah Jengka (LKWJ)”, awarded by the Kementerian Pembangunan Luar Bandar. We wish her and her team every success in the project.